Het MKW, platform van midden en kleine corporaties bestaat tien jaar en dat is op donderdag 14 oktober 2010 op feestelijke wijze gevierd. Inhoud en ontspanning wisselden elkaar af in Buitenplaats Amerongen waar zo’n 70 MKW’ers en genodigden naar toe waren gekomen.

(De foto’s http://www.mkwplatform.nl/images/downloads/MKWplatformvierttienjarigbestaan.pdf)

Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaf een eerste analyse over de inhoud en mogelijke consequenties van het regeerakkoord van het kabinet Rutte I voor corporaties en schetste een beeld van de trends en (demografische) ontwikkelingen op de woningmarkt.

Beno Munneke keek in zijn Column terug op de ontstaansgeschiedenis van het MKW. In zijn vooruitblik pleitte hij voor een One man, One vote stemverhouding binnen Aedes en eveneens voor een naamsverandering van Aedes in MKW, vereniging van volkshuisvesters. De nieuwe vereniging voor volkshuisvesters staat open voor leden met maximaal 5.000 VHE (Column Beno Munneke http://www.mkwplatform.nl/images/downloads/MicrosoftWord-MKWColumn14oktober201013oktober2010.pdf)

Marinus Kempe, voorzitter MKW Platform overhandigde ter gelegenheid van het tienjarig bestaan het eerste exemplaar van de MKW-jubileumuitgave aan Marc Calon, voorzitter Aedes.

In de jubileumuitgave, die vanaf 27 oktober wordt toegestuurd aan MKW leden reageren vijf prominente stakeholders op stellingen over trends en ontwikkelingen in de corporatiesector.

In zijn reactie gaf Marc Calon aan dat MKW een goede belangenbehartiger is voor de kleine corporaties en een goede inbedding in het bestuur van Aedes heeft gekregen; de stem van MKW wordt gehoord!

Arnold Vanderlyde, oud bokser trakteerde de genodigden onder de titel “Fighting for Success!” op een geanimeerde lezing over teamsport en leiderschap en ‘sparde’ met o.a. Yolanda Winkelhorst, Leo Overmars en Marinus Kempe.

Cabaretier John van der Sanden sloot de middag op ludieke wijze af met cabareteske liedjes en scherpe weerspiegelingen van hetgeen eerder die middag was genoemd waarna getoost werd op de volgende tien jaar voor het MKW Platform.