FLOW stelt – met een subsidie van het Ministerie van SZW – sinds medio februari jl werkgelegenheidsmaatregelen beschikbaar voor de branche. Belangrijke onderdelen zijn:

– werk-naar-werk-trajecten
– subsidie voor regionale samenwerkingsverbanden (transferpunten)
– toekomstgerichte scholing, en
– trainingen en intervisie gericht op mobiliteit, inzetbaarheid & arbeidsfitheid

FLOW wordt inmiddels veel gebeld en gemaild over de werkgelegenheidsmaatregelen (Sectorplan) en is blij verrast dat het sectorplan goed wordt ontvangen. De antwoorden op de meest gestelde vragen deelt FLOW graag via de nieuwsberichten op de website. Twee voorbeelden treft u hieronder:

.
Nog even wachten met subsidie aanvragen
 •Vraag: Wanneer kan ik een aanvraag doen voor de subsidie werkgelegenheidsmaatregelen (Sectorplan)?
 •Antwoord: We zijn druk doende ons sectorplan op onderdelen in te vullen en (indien van toepassing) externe partijen te selecteren. De procedure van deelname zal binnenkort onder andere op onze website worden gepubliceerd. Op dat moment kunnen er – via een formulier op de website – aanvragen worden gedaan. Nu een ‘open aanvraag’ voor subsidie doen, heeft helaas dus nog geen zin.

.
Subsidie voor regionale samenwerkingsverbanden aanvragen
 •Vraag: Kan ik nu al mijn belangstelling kenbaar maken voor een subsidie voor een regionaal samenwerkingsverband?
 •Antwoord: Ja, dat kan. FLOW ziet regionale samenwerking als een belangrijke ‘motor’ om de werkgelegenheidsmaatregelen te laten slagen. FLOW vindt het belangrijk dat directeuren/
bestuurders hierbij ook betrokken zijn. Hun inzet voor strategisch HRM, mobiliteit en inzetbaarheid is essentieel. FLOW zet veel geld in op het aanjagen en (financieel) ondersteunen van regionale samenwerkingsverbanden.
Regionale samenwerkingsverbanden kunnen zich ook met andere thema’s uit het Sectorplan bezig (gaan) houden, zoals bijvoorbeeld toekomstgerichte scholing.

.
Heeft u regionale samenwerkingsplannen met andere woningcorporaties? Is uw regio ongeveer even groot als een arbeidsmarktregio. Stuur dan een e-mail naar Agnes Zandvliet: A.Zandvliet@flowweb.nl  Zij komt graag bij uw netwerk langs en kan onder meer ervaringen van bestaande samenwerkingsverbanden met u delen.

.
Op zoek naar inspiratie voor regionale samenwerking? Ga bijvoorbeeld naar de site van Loopbaaninitatief.

Meer lezen kan via website Aedes

flow portal   logo aedes