In de middag van woensdag 12 juni organiseert het MKW-platform twee webinars. Eén webinar over de middenhuur in verlicht regime (13:00-14:30 uur) en één over verzekeringen (15:00-16:00 uur). Noteer de datum alvast in de agenda, de uitnodiging en mogelijkheid om aan te melden volgen via de mail. 

 

Waar gaat de webinar over middenhuur over?
In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat corporaties een grotere bijdrage gaan leveren aan de middenhuur in Nederland. Afgesproken is dat corporaties tot en met 2030 50.000 middenhuurwoningen bouwen. Welke mogelijkheden zijn er voor kleine en middelgrote corporaties om dat te realiseren in een verlicht regime? Is het belangrijk om deze mogelijkheden te verkennen? 

Waar gaat de webinar over verzekeringen over?
De verzekeringsmarkt voor corporaties is al enkele jaren aan flinke veranderingen onderhevig. Er zijn nog maar weinig verzekeraars die brand-/opstalverzekeringen aan corporaties willen aanbieden. Op verschillende plekken in het land organiseren kleine corporaties zich in een collectief om de verzekeringsportefeuille kwalitatief te verbeteren en aantrekkelijk te blijven voor verzekeraars.

Zo ook in Zuid-Holland waar op dit moment 15 kleine corporaties een verzekeringscollectief vormen. Ze breiden dat aantal graag uit en doen MKW-corporaties het aanbod om aan te sluiten. Maarten de Booij, directeur-bestuurder van de Leeuw van Putten neemt ons samen met Jeffrey Ruhé(Meijers) mee in de veranderende verzekeringsmarkt, hoe zij het verzekeringscollectief hebben georganiseerd en welke voordelen dat biedt.