Het MKW-bestuur gaat regelmatig in gesprek met stakeholders zoals de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) om de belangen van kleine en middelgrote corporatie te behartigen. In deze gesprekken deelt het MKW-bestuur wat er speelt bij MKW-corporaties. Begin 2024 sprak het MKW-bestuur met Claudia Siewers, directeur van SVWN. In dit artikel een korte weergave van dat gesprek en tips om een visitatie passend voor jou als bestuurder te maken.

Toegevoegde waarde visitaties
Claudia Siewers nam contact op met het MKW-bestuur om in gesprek te komen over het passender maken van het instrument visitaties voor kleine en middelgrote corporaties. In de achterban en ook bij MKW-bestuursleden wordt regelmatig de vraag over de toegevoegde waarde van visitaties gesteld. We weten als directeur-bestuurders van kleine of middelgrote corporatie goed wat er speelt binnen de eigen organisatie en hoe de samenwerking met stakeholders verloopt. Is een visitatie dan van toegevoegde waarde of vooral een financiële en organisatorische last? 

Blinde vlek
In gesprek met Claudia Siewers bleek dat het beeld redelijk klopt dat kleine corporaties hun organisatie en samenwerkingspartner goed in beeld hebben. Tegelijkertijd schrikt de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland ook weleens van wat ze aantreffen en wat er juist door een visitatie naar bovenkomt. Door visitaties kan juist de blinde vlek van een organisatie of directeur-bestuurders zichtbaar worden. Visitatie als spiegel waar bekende en onbekende zaken in te vinden zijn. Daar komt bij dat visitaties op dit moment verplicht zijn en we er dus wel mee moeten werken.

Nieuwe methodiek geeft meer ruimte
Het MKW-bestuur benadrukte dat het wel soepeler en makkelijker moet worden om visitaties passend te maken voor kleine en middelgrote corporaties en dat erkende Claudia Siewers. Vanuit de SVWN is het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwe methodiek die meer ruimte moet geven om visitaties passend te maken bij jouw situatie. De SVWN staat open voor inzichten om de methodiek te verbeteren en door te ontwikkelen.

Passend maken van visitaties
In gesprek met het Claudia Siewers bleek ook dat een aantal MKW-bestuursleden redelijk recent hun visitaties hadden gehad met de nieuwe methodiek. Zij deelden tips voor een passend maken van visitaties en wat daarin werkt en niet werkt. Op de site van de SVWN staan 11 handige stappen om te volgen en adviezen waardoor je er meer uit kan halen. Naar aanleiding van het gesprek tussen het MKW bestuur en de SVWN is een flyer uitgewerkt om visitaties passender te maken. Schroom ook niet om een van de MKW-bestuursleden die genoemd worden in de flyer te bellen of mailen over hun ervaringen en hoe zij het hebben aangepakt.

Ondertussen is bekend dat Claudia Siewers per 1 april vertrekt als directeur-bestuurder van de SVWN. Wouter Beekers wordt de nieuwe waarnemend directeur-bestuurder van SVWN.