In dit jaarlijkse verslag presenteren we onze initiatieven en activiteiten van het afgelopen jaar en leggen we verantwoording af over onze financiën voor het jaar 2023. Ons jaarplan voor 2023-2024 richt zich op drie kernpijlers voor ons platform: ontmoeting, samenwerking en kennisdeling en belangenbehartiging. Deze pijlers kwamen in 2023 duidelijk naar voren tijdens diverse activiteiten, zoals te lezen is in dit verslag. Tijdens de ‘kijk in de keukendag’ kwam dit bijvoorbeeld mooi samen.

Om kennisuitwisseling effectiever en toegankelijker te maken, hebben we eind vorig jaar de MKW-app geïntroduceerd. We streven ernaar om de kennis binnen ons netwerk beter te benutten en in te zetten voor onze belangenbehartiging. Momenteel zijn we als MKW goed vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen en klankbordgroepen. In de komende periode gaan we vaker een beroep op jullie doen om namens MKW deel te nemen aan werkgroepen, zodat we samen kunnen werken aan onze opgave.

Heb je na het lezen vragen of heb je andere suggesties? We horen het graag: mkw@aedes.nl

Mede namens het bestuur,
Jaap Huibers, Bram Lipsch, Petra van der Wier, Michiel Sluijsmans, Erna Mobach en Joke Abbring

Hendrik Hoogenkamp – voorzitter MKW-platform

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2023-Samen-Werken-aan-onze-opgave.pdf”]