Verdiepingssessie Benchlearning (27 maart, 10.30-12.30u)

Op 31 oktober 2013 heeft een workshop plaatsgevonden voor MKW-leden om zo te proeven aan wat benchlearning voor hen zou kunnen betekenen. Naar aanleiding hiervan heeft een aantal leden aangegeven te willen deelnemen aan een verdiepende benchlearningsessie. Deze vindt voorafgaand aan de voorjaars directeurendag en eveneens in InnStyll plaats,  en staat onder leiding van Nathalie van Dalen. Aanmelden kan via l.vanzandbrink@aedes.nl

Het doel is om met elkaar te bespreken wat de uitkomsten van de benchmark zijn, waarbij aan de hand van de uitkomsten in wordt gegaan op uiteenlopende (deel)onderwerpen. Het gaat om het verhaal achter de cijfers: waardoor komen verschillen, wanneer is iets goed/ minder goed. Zicht hebben op elkaars praktijk en van elkaar leren is de essentie.

De benchlearningsessie zal worden vormgegeven met behulp van de uitkomsten van het CBC op een geselecteerde set van indicatoren. De volgende onderwerpen (zijn ook de prestatievelden binnen CBC) zullen worden behandeld:

  • Huisvesting primaire doelgroep
  • Huisvesting specifieke doelgroep
  • Kwaliteit woningen en woningbeheer
  • Kwaliteit wijken en buurten
  • Kwaliteit werkgeverschap
  • Waarde vastgoed
  • Vermogen en financiële continuïteit

Voor een set van indicatoren binnen deze onderwerpen zullen overzichten worden gemaakt waarbij de deelnemende corporaties naast elkaar in een overzicht worden geplaatst.

Opgeven kan bij l.vanzandbrink@aedes.nl