Wonen en zorg: transitie AWBZ en de gevolgen voor de lokale corporatie. Wie voelt zich verantwoordelijk voor de kwetsbare huurder?

Hoe bereiden we ons als corporaties in samenwerking met gemeenten en zorginstellingen  voor op huurders die niet of nauwelijks zelfstandig kunnen wonen, maar daar wel toe genoodzaakt zijn. Wat betekent dat voor onze huurders en voor ons?

Beste leden van het MKW Platform,

Namens het bestuur van het MKW Platform nodig ik jullie graag uit voor de voorjaars Directeurendag op 27 maart a.s.

 Aanmelden (dan wel afmelden) kan via http://forms.aedesnet.nl/2014_mkw_directeurendag/

  • Inloop en lichte lunch vanaf 12.30u
  • Aanvang programma 13.30u
  • Einde programma 18.00u
  • Facultatief diner 18.00-20.00u
  • Locatie:  InnStyle Maarssen

Programma

Begin- en eindtijd staan vast. Overige tijden programma onder voorbehoud.

12.30u Inloop (Voor een lichte lunch wordt gezorgd.)

13.30u Opening en duiding thema door Marinus Kempe, voorzitter MKW Platform

13.45u Aftrap Roeland Kreeft van Companen

Roeland Kreeft trapt de middag af met een korte schets van het politieke en praktische proces van de afgelopen jaren gericht op de invoering van gescheiden financiering van wonen en zorg. En hoe verhoudt zich dat tot hetgeen al twee decennia lang de insteek is van wonen en zorg?  Voorts is zijn overtuiging dat als corporaties, gemeenten en zorginstellingen bereid zijn daadwerkelijk een doel te delen, dat er veel meer mogelijk is dan momenteel door de gemiddelde corporatie voor mogelijk wordt gehouden.

14.30u Presentatie Sabine Vijge, Rentree: WMO-convenant

‘In plaats van dat je te dealen hebt met gemeentebeleid, praat je er nu zelf over mee’.

Rentree heeft met de gemeente Deventer een WMO-convenant gesloten dat geld en tijd bespaart. De zeer pragmatische inzet van Rentree hierbij was om samen met de gemeente vooral oog te houden op het voor de lange termijn geschikt maken en houden van woningen.

15.15u Pauze

15.45u Discussie tafels

Graag gaan we, onder leiding van Roeland Kreeft, in kleinere groepen in gesprek. Over hoe we ons als corporaties, in samenspraak met de huurders,  voorbereiden op de veranderende samenwerking met gemeenten en zorgorganisaties  ten behoeve van huurders die niet of nauwelijks zelfstandig kunnen wonen, maar daar wel toe genoodzaakt zijn. Wat betekent dat voor onze huurders en voor ons?

Hoe je inzet als corporatie bij gemeente en zorginstellingen te ‘pitchen’?!  Na deze sessie heeft eenieder zijn/haar  concrete inbreng ten behoeve van de gesprekken met betrokken gemeente en zorgorganisaties gereed.

17.45u Borrel

18.15u Diner (Facultatief)

20.00u Sluiting

We begroeten jullie graag op 27 maart a.s.!

Vriendelijke groet,

Marinus Kempe, Voorzitter MKW Platform

InnStyle in Maarssen: Herenweg 55,  3602 AN Maarssen: http://www.innstyle.nl/over-ons/routebeschrijving