beste leden van het MKW Platform,

Vanaf heden ontvangt u als lid van het MKW Platform automatisch bericht als wij een nieuwsbericht op onze website plaatsen. Wij menen daar goed aan te doen, want kunnen u daarmee beter van informatie voorzien over waar wij ons als bestuur én waar wij ons samen met u als MKW leden voor inspannen. 

dorpsomroeperHet MKW Platform heeft binnen Aedes de ambitie om een goede en effectieve belangenbehartiging van midden en kleine woningcorporatie te waarborgen.

Wij ondernemen daartoe tal van activiteiten. Maar realiseren ons dat onze inspanningen en het door onze gebrachte nieuws over u en uw collega’s tot op heden weliswaar consequent, maar ook passief werden gecommuniceerd via onze website.

Met deze mailnotificatie beogen wij u actiever op de hoogte te houden. Het grootste deel van onze inspanningen communiceren wij via onze website. Zo sturen wij u binnenkort ons Jaarverslag 2015 toe. Een enkele keer per jaar en wanneer van toepassing zullen wij u een persoonlijke mail blijven toesturen.

Desgewenst kunnen uw medewerkers zich ook voor deze automatische mailnotificatie van onze nieuwsberichten opgeven. Dat kan door een mail te sturen aan ons secretariaat: mkw@aedes.nl

We wensen u een weldadige zomerperiode toe. En hopen u gezond en wel weer te mogen begroeten tijdens onze najaars directeurendag op donderdag 6 oktober! Want er gaat uiteindelijk niets boven persoonlijk contact.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het MKW Platform,

Corry Keulen, voorzitter