Waar en hoe vind je betrokken en capabele mensen? En hoe betrek je huurders bij het maken van beleid? Dit thema vloeit niet alleen voort uit de nieuwe Woningwet. Het valt ook onder het thema legitimiteit waar we graag aandacht aan besteden en dat aansluit op ons streven naar het organiseren van onze tegenkracht. En het past bij de pilot van Aedes en Woonbond (looptijd van maart 2015 tot en met maart 2016) naar het versterken van huurdersorganisaties.

Leden en hun gasten vanuit de huurdersvertegenwoordiging zijn van harte welkom tijdens de MKW Directeurendag die plaatsvindt op donderdagmiddag 8 oktober 2015.
Als gastspreker is aanwezig Sylvo Gaastra van de Woonbond. Hij zal reflecteren op de Aedes-Woonbond pilot naar het versterken van huurdersorganisaties.
De insteek van deze pilot is dat huurders recht hebben op een goede verhuurder, maar corporaties ook recht hebben op goede participatie en kritisch tegenspel. Van en met elkaar leren en samen tot een betere invulling van de eigen rol en verantwoordelijkheid komen is belangrijk. We laten vervolgens een aantal best practices zien en maken door middel van ronde tafels deze voor de aanwezigen zo concreet mogelijk.

We beginnen op 8 oktober om 12.00u met een inlooplunch. Het inhoudelijke programma vindt plaats van 13.00u tot 17.30u. Waarna we afsluiten met een korte borrel en te doen gebruikelijk met aan anti-file dinertje voor wie dat wil. Einde programma om 20.00u We hopen op een gedreven opkomst!

Aanmelden kan via de aanmeldink die aan de leden is toegestuurd per mail op 27 augustus jl. Meer informatie via l.vanzandbrink@aedes.nl