Verbeterpunten reductie administratieve lasten volgend uit Woningwet?

Door |28 maart 2017|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: , , , |

beste leden, graag attenderen we jullie op onderstaande verzoek. Aedes verzoekt corporaties om ervaringen en verbeterpunten aan te leveren in het kader van de reductie van administratieve lasten. Ook voor ons een verdiepingsslag op onze enquête naar de toename van administratieve lasten volgend uit de Woningwet. Met [...]

Reacties uitgeschakeld voor Verbeterpunten reductie administratieve lasten volgend uit Woningwet?

Handboek marktwaardering: taxatieplicht

Door |12 december 2016|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: , , , |

Aan de leden van het MKW Platform die het betreft. We roepen jullie met klem op deel te nemen aan de bijeenkomst Marktwaardering van het ministerie van BZK. Deze vindt plaats op woensdag 21 december a.s. (middag, Utrecht). Uit de uitnodiging: "In de bijeenkomst op 21 december zullen wij [...]

Reacties uitgeschakeld voor Handboek marktwaardering: taxatieplicht

Woningwet: regeldruk wel of niet toegenomen?

Door |11 oktober 2016|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: , , , , |

Donderdag 6 oktober jl. tijdens de najaars directeurendag van het MKW Platform kondigden we het de aanwezige leden al aan. Want naar aanleiding van signalen vanuit onze achterban, onderzoeken we graag in hoeverre middelgrote en kleine woningcorporaties een toename aan regeldruk ervaren. Daartoe hebben we in samenspraak [...]

Reacties uitgeschakeld voor Woningwet: regeldruk wel of niet toegenomen?

Activeren huurdersvertegenwoordiging? Directeurendag 8 oktober!

Door |2 september 2015|Categorieën: Belangenbehartiging, De Kracht van Klein | sectorontwikkeling|Tags: , , , , |

Waar en hoe vind je betrokken en capabele mensen? En hoe betrek je huurders bij het maken van beleid? Dit thema vloeit niet alleen voort uit de nieuwe Woningwet. Het valt ook onder het thema legitimiteit waar we graag aandacht aan besteden en dat aansluit [...]

Reacties uitgeschakeld voor Activeren huurdersvertegenwoordiging? Directeurendag 8 oktober!

Alle goeds voor 2015

Door |17 december 2014|Categorieën: Belangenbehartiging, De Kracht van Klein | sectorontwikkeling|Tags: , , , , |

Beste collegae, We hebben met zijn allen in ieder geval zakelijk gezien een roerig corporatiejaar achter de rug. En dat zal in 2015 niet anders zijn. We stevenen immers af op een groot aantal implementaties van hetgeen in 2014 onderhevig was aan publiek en politiek [...]

Reacties uitgeschakeld voor Alle goeds voor 2015