beste leden, graag attenderen we jullie op onderstaande verzoek. Aedes verzoekt corporaties om ervaringen en verbeterpunten aan te leveren in het kader van de reductie van administratieve lasten. Ook voor ons een verdiepingsslag op onze enquête naar de toename van administratieve lasten volgend uit de Woningwet. Met vriendelijke groet, Corry Keulen, voorzitter

Onnodige verplichtingen? Verbeterpunten? We horen het graag!

Aedes nodigt corporaties uit om hun eigen ervaringen te delen met de administratieve lastendruk die voortvloeit uit de Woningwet. Zijn er verplichtingen die naar uw mening onnodig veel tijd en geld kosten? Hebt u ervaringen met specifieke onderwerpen van de Woningwet? Maar vooral: welke mogelijkheden ziet u om deze regeldruk te verminderen, die passen binnen de bedoeling van de wet? Uw ervaringen en verbeterpunten kunt u via deze vragenlijst aangeven

Proces Aedes

De eerste fase van het onderzoek naar de administratieve lasten door de Woningwet is zo goed als afgerond. In enkele bijeenkomsten heeft onderzoeksbureau Sira met Aedes-leden en het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de uitgangspunten en de projectaanpak vastgesteld. Daarbij is ook de regelgeving afgebakend, waaruit de verplichtingen volgen die de regeldruk voor corporaties veroorzaken.

Van verplichtingen tot verbetervoorstellen

Deze verplichtingen worden momenteel geïnventariseerd. En vormen in de tweede fase van het onderzoek het gespreksonderwerp in interviews met vijftien corporaties. Waaronder MKW collega’s van diverse groottes. Deze interviews vinden plaats tot en met april 2017.

Sira zal op basis van de interviews de regeldruk in kaart brengen. Dat vormt het startpunt voor verschillende werksessies in de derde fase van het onderzoek die moeten leiden tot verbetervoorstellen.

Volg dit dossier op Aedes.nl