Beste leden, op donderdagmiddag 11 mei a.s. vindt er een MKW themabijeenkomst plaats over Professionalisering van samenwerkingsverbanden. We spreken dan graag met jullie door over de beweegredenen. En over de succesfactoren en faalfactoren.

Onderstaand het programma. Aanmelden kan met de link die we op 3 april jl. (in de save the date) aan alle MKW leden mailden. 

Wij kijken er naar uit. We hopen dan ook velen van jullie daar te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet, mede namens het MKW bestuur,
Corry Keulen, voorzitter

Samenwerkende MKW corporaties: programma

 • Drie groepen van leden presenteren hun samenwerkingsverbanden en ervaringen. We hebben hen gevraagd te reflecteren op de harde en de zachte kant van de samenwerking.
  • BLNW. Woningstichting Barneveld, Woningstichting Leusden, Woningstichting Nijkerk en Vallei Wonen in Woudenberg. Deze corporaties trekken al heel wat jaren samen op, zonder dat daar ‘zware contracten’ onder liggen.
  • Zelfstandig Wonen. Harmonisch Wonen Lelystad, Woningstichting Cothen, Woningstichting Gouderak en Groen Wonen Vlist.
   Deze corporaties hebben een intentie tot samenwerken uitgesproken. Wat zijn de resultaten tot nu toe. En waar ligt de behoefte?
  • Nexus. Woningstichting Domus, Woningstichting St. Joseph in Stramproy en Woningvereniging Nederweert. Zij zoeken naar samenwerking en gaan daarin procesmatig te werk. En Bottom Up in plaats van Top Down.

   

 • Samenwerkingsvormen voor kleinere corporaties. Stefan Cloudt is een maatschappelijk betrokken ondernemer en promoveerde in 2015 op een onderzoek naar organisatieontwikkeling bij woningcorporaties. Hij is verbonden aan Tilburg University en aan Amsterdam School of Real Estate. Hij spreekt over samenwerkingstendensen, aanleidingen voor samenwerking en hij introduceert een matrix voor de ordening. En zal kort aandacht besteden aan succesfactoren (op basis van literatuuronderzoek) voor eigentijdse samenwerkingsverbanden.
 • Op zoek naar de beweging. Stichting Woningbeheer Born-Grevenbicht en Goed Wonen Gemert presenteren een verkenning naar minder geïnstitutionaliseerde en juist meer effectieve (lees: meerwaarde voor de ‘klant’) vormen van samenwerking.
 • We gaan het gesprek aan met onze leden: in hoeverre zijn samenwerkingsverbanden jullie bekend en geliefd? Wat kunnen we hierin voor elkaar betekenen?

 

Tijd en plaats

Datum en tijd: donderdag 11 mei 2017, 12.00-17.00 uur
Locatie: In de Roos, Zaltbommel
Inlooplunch vanaf 12.00 uur.

Meer informatie

mkw@aedes.nl