Kleinere corporaties hoeven niet onder verzwaard accountantsregime

Door |5 juli 2017|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: , , , |

Goed nieuws! De grens voor een verzwaard accountantsregime van woningcorporaties wordt opgetrokken. De Aedes lobby om deze grens -om niet aangemerkt te worden als Organisatie van Openbaar Belang-  op te trekken van 1.500 naar 2.500 eenheden, is uiteindelijk geslaagd. Aldus Richard Bos, Aedes lobbyist in Den Haag. Minister Dijsselbloem van Financiën [...]

Reacties uitgeschakeld voor Kleinere corporaties hoeven niet onder verzwaard accountantsregime

Verbeterpunten reductie administratieve lasten volgend uit Woningwet?

Door |28 maart 2017|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: , , , |

beste leden, graag attenderen we jullie op onderstaande verzoek. Aedes verzoekt corporaties om ervaringen en verbeterpunten aan te leveren in het kader van de reductie van administratieve lasten. Ook voor ons een verdiepingsslag op onze enquête naar de toename van administratieve lasten volgend uit de Woningwet. Met [...]

Reacties uitgeschakeld voor Verbeterpunten reductie administratieve lasten volgend uit Woningwet?

Enquête regeldruk: veel regels voor minderheid van corporaties

Door |12 december 2016|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: , , |

"Heel duidelijk is dat de corporatiesector de handen vol heeft aan alle veranderingen die de Nieuwe Woningwet, en in haar kielzog allerlei uitvoeringsregels en verscherpte controles, met zich mee brengt. Alle respondenten ervaren een toegenomen werkdruk. De toegenomen externe accountantscontroles op onderdelen van de jaarrekening [...]

Reacties uitgeschakeld voor Enquête regeldruk: veel regels voor minderheid van corporaties

Woningwet: regeldruk wel of niet toegenomen?

Door |11 oktober 2016|Categorieën: Belangenbehartiging|Tags: , , , , |

Donderdag 6 oktober jl. tijdens de najaars directeurendag van het MKW Platform kondigden we het de aanwezige leden al aan. Want naar aanleiding van signalen vanuit onze achterban, onderzoeken we graag in hoeverre middelgrote en kleine woningcorporaties een toename aan regeldruk ervaren. Daartoe hebben we in samenspraak [...]

Reacties uitgeschakeld voor Woningwet: regeldruk wel of niet toegenomen?