Goed nieuws! De grens voor een verzwaard accountantsregime van woningcorporaties wordt opgetrokken. De Aedes lobby om deze grens -om niet aangemerkt te worden als Organisatie van Openbaar Belang-  op te trekken van 1.500 naar 2.500 eenheden, is uiteindelijk geslaagd. Aldus Richard Bos, Aedes lobbyist in Den Haag. Minister Dijsselbloem van Financiën bevestigt dit in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de consultatie. (Zie onderaan bericht.)

Aedes pleit al langer voor de verhoging van die OOB-grens en juicht het toe dat de Minister daar nu in meegaat. Dit scheelt een grotere groep van kleine corporaties flink wat administratieve lasten.

Grens van 10.000 Vhe echter nog beter passend

Bos: “Nooit tevreden achterover leunen echter, want eerlijker zou zijn als die grens naar 10.000 verhuureenheden gaat. Met de grens van 2.500 blijft namelijk nog altijd het merendeel van de corporaties, zo’n 200, onder de OOB vallen. Bij de grens van 10.000 Vhe blijven er nog zo’n 70, merendeels grotere, corporaties over. Deze zijn qua bedrijfsgrootte meer passend bij de OOB status, ook al zijn we ten principale tegen de OOB-status bij corporaties. De grens van 10.000 Vhe sluit tevens beter aan bij de eis uit de Woningwet voor het instellen van een audit-commissie bij die omvang.

Aedes en NBA: OOB-status verhoogt administratieve lasten onevenredig

De minister reageert op een pleidooi van Aedes en de beroepsorganisatie van accountants NBA om de grens te verhogen. Eerder dit jaar publiceerde Aedes een onderzoek waaruit bleek dat zo’n 30% van de woningcorporaties in Nederland moeite heeft om een accountant te vinden. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van een terugtrekkende beweging van de grote accountantskantoren zoals PwC, Deloitte en EY.

Die OOB-status zorgt ervoor dat de administratieve lasten van een corporatie flink stijgen. Accountants van een Organisatie van Openbaar Belang moeten zich houden aan strengere eisen (zoals extra controle door kwaliteitsbeoordelaar). Dit betekent dat corporaties meer geld kwijt zijn aan de accountant.
Bovendien is het vooral voor kleinere corporaties lastiger om een accountant te vinden. Want alleen accountants met een OOB-vergunning mogen een OOB controleren. En er zijn maar tien accountantskantoren in Nederland met een OOB-vergunning. En die kantoren hebben over het algemeen alleen interesse voor de grotere corporaties.

Geld en tijd naar sociale huisvesting

Paul Minke, belangenbehartiger bij Aedes: “Het is belangrijk dat corporaties goed aantonen dat zij hun geld zo goed mogelijk inzetten voor waar ze voor zijn: de sociale huisvesting. Maar we moeten de eisen niet zó hoog optrekken dat geld en tijd van corporaties naar die administratie moet in plaats van naar de sociale huisvesting zelf.”

Download (PDF, 77KB)