Eerder dit jaar organiseerde Aedes een aantal benchlearningbijeenkomsten. Daar werden veel verhalen door de deelnemers gedeeld. Dit heeft er toe geleid dat zeven corporaties de gelegenheid bieden aan collega’s om een “kijkje in de keuken” te komen nemen. De gastcorporaties vertellen dan wat zij ondernemen om hun prestaties te optimaliseren. Ervaringen, lessen en tips met een bepaald verbetertraject worden gedeeld.

Alle woningen energieneutraal in 2030

MKW-lid Wonion in Ulft zet veel verschillende maatregelen in om haar woningen te verduurzamen. Cruciaal voor het slagen van de ambitie is dat de hele organisatie erachter staat. Hoe pakt de corporatie dat aan?

Al sinds 2011 plaatst Wonion zonnepanelen op elke nieuwe of gerenoveerde woning. In de toekomst wil Wonion ook meer warmtepompen installeren. In nieuwe en gerenoveerde woningen zit sinds 2014 al geen aardgasaansluiting meer.
Behalve aan energiebesparing streeft Wonion ook naar gebruik van duurzame bouwmaterialen en grondstoffen. En als opdrachtgever formuleert de corporatie prestatie-eisen en stelt ze een budget vast. Ze beoordeelt de aanbiedingen niet alleen op de prijs, maar ook op de kwaliteit en duurzaamheid van het product.

Welkom in Ulft!

U bent welkom op 5 oktober a.s. in de ochtend. Interesse? Aanmelden!

 

Kijk voor een overzicht van alle bijeenkomsten op Aedes.nl