Want ook de vierde en laatste spreker van de MKW Directeurendag op 13 april a.s. is bekend. Martin Rommers, samen-kracht, schetst een beeld van het gemeentelijke beleid op informele zorg en welke betekenis dat kan hebben voor wooncorporaties. En met welke ogen mensen van de gemeente vaak kijken naar de buitenwereld en andersom. En waarom dat zo werkt. 

‘Trap van eigenaarschap’

Rommers zal dat deels doen op basis van de ‘trap van eigenaarschap’. Een zelf ontwikkelde visie op het samenwerken tussen inwoners, professionals en medewerkers van de gemeente. Dat sluit aan bij het begrip vertrouwen waar Terlouw het eigenlijk over had onder de titel ‘het touwtje uit de brievenbus’.

Aanmelden

Leden kunnen zich aanmelden met behulp van de link die hen op maandag 20 maart per mail is toegestuurd. Leden zijn van harte welkom om introducés mee te nemen.

Van zorgen voor naar zorgen dat!

Centraal op deze voorjaars Directeurendag staat de vraag wat de informele zorg, sociale netwerken kunnen betekenen voor bewoners (van onze huurhuizen). En wat dat betekent voor ons als verhuurders. We hebben traditioneel sterke banden met de zorginstellingen, maar met de opkomst van zorgcorporaties komen andere spelers met andere spelregels op het veld.
 
Er wordt een viertal invalshoeken belicht:
a) De mindset om afscheid te nemen van de verstikkende zorgprotocollen van het verpleeghuis (van verblijf naar wonen).
b) Het gesprek met de werkvloer (zorgcorporatie Gemert).
c) Wat betekent die nieuwe toekomst/werkelijkheid voor het beleid van de corporatie?
d) Nieuwe interventiemethodieken waarbij sociale netwerken centraal staan. 

Programma

Het inhoudelijk programma begint stipt om 13.00 uur. De tijden van de daarop volgende programma onderdelen kunnen in de praktijk variëren.
[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Programma-Directeurendag-13-april-2017-def.pdf”]