Aan de leden van het MKW Platform die het betreft. We roepen jullie met klem op deel te nemen aan de bijeenkomst Marktwaardering van het ministerie van BZK. Deze vindt plaats op woensdag 21 december a.s. (middag, Utrecht).

Uit de uitnodiging: “In de bijeenkomst op 21 december zullen wij een toelichting geven op de uitgevoerde onderzoeken en de aanpassingen die naar aanleiding van deze onderzoeken voor uw specifieke situatie zijn voorzien. Daarnaast zullen wij u tijdens deze bijeenkomst een handreiking aanbieden voor de implementatie van de verplichte toepassing van de full-versie. Ook zullen taxateurs en corporaties u best-practices presenteren voor het uitzetten van externe taxaties en de implementatie in uw organisatie.”

Voor wie bestemd?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, financiële managers en controlerende accountants van corporaties met bovengenoemd specifiek vastgoed, alsmede voor taxateurs die werkzaam zijn voor deze corporaties.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar postbusmarktwaardering©minbzk.nl 

Marktwaardering

Zo’n 60 corporaties moeten in het kader van de marktwaardering op zeer korte termijn onverwacht zo’n 60.000 woningen laten taxeren. Hieronder vallen woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenwoningen en extramurale zorgwoningen.

Lobby in de Kamer

Aedes heeft er bij het ministerie van BZK stevig voor gepleit andere oplossingen te zoeken, maar heeft het niet kunnen voorkomen. Aedes heeft daarom bij Kamerleden voor uitstel gepleit, dan wel een uitzondering via de Veegwet Wonen. En stuurde daarover ook een brief aan de betrokken woordvoerders in de Kamer, die daarover vandaag (12 december 2016) overleg voerden.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Brief-Aedes-tbv-behandeling-Veegwet-Wonen.pdf”]

Mochten de taxaties toch onontkoombaar zijn, zal Aedes de betrokken corporaties daarbij ondersteunen. 

met vriendelijke groet, Corry Keulen, voorzitter