Foto van Marinus Kempe voorzitter MKW Platform 2013Beste collegae,

We hebben met zijn allen in ieder geval zakelijk gezien een roerig corporatiejaar achter de rug. En dat zal in 2015 niet anders zijn. We stevenen immers af op een groot aantal implementaties van hetgeen in 2014 onderhevig was aan publiek en politiek discours. Dat de onderlinge sfeer er tijdens onze bijeenkomsten niet onder gebukt ging en we de verbinding blijven zoeken met huurders en elkaar, dat doet ons als bestuur goed.

Het is in alle rumoer een geruststellende gedachte dat -onder de nieuwe Woningwet- woningcorporaties met een jaaromzet onder 30 miljoen euro en een klein aandeel niet-DAEB-bezit hun activiteiten niet administratief hoeven te scheiden. Dit zal een groot deel van onze achterban veel administratieve lasten besparen.

Zowel onze gezamenlijke inzet binnen Aedes, als de lobby inzet van Aedes hebben dus ook echt zin gehad.

Wij wensen jullie allen en diegenen die jullie lief zijn fijne feestdagen en alle goeds voor 2015 toe!

Met vriendelijke groet, mede namens het MKW-bestuur,
Marinus Kempe
voorzitter