De tweede editie van de Aedes benchmark (bekijk de video) is weer gestart. Deze is dit jaar uitgebreid: naast de onderdelen Bedrijfslasten en Huurdersoordeel, voegt Aedes dit jaar ook de onderdelen Financiële positie, Onderhoud en Betaalbaarheid & beschikbaarheid toe.
De eerste editie van de Aedes benchmark was een succes; mede ook dankzij het grote aantal MKW-corporaties dat meedeed. De doorsnede naar grootteklasse liet zien dat kleinere corporaties gemiddeld beter presteerden dan grotere. Inmiddels hebben verschillende (MKW-)corporaties ook al mee gedaan aan de benchlearningsessies.
Dit jaar streeft Aedes naar volledige deelname van de hele branche. Dat verhoogt het leereffect van corporaties. Bovendien overtuigen we daarmee ook de buitenwereld dat corporaties werk maken van transparantie.

Bedrijfsvoering
Voor het onderdeel Bedrijfsvoering vraagt Aedes u om net als vorig jaar extra gegevens aan te leveren. Dat kan tot 1 september via de portal van de Aedes-benchmark. Directeur-bestuurders en contactpersonen ontvingen de inlogcode hiervoor op 15 juni per e-mail. Meer informatie hierover vindt u op Aedes.nl. U vindt hier ook uitleg en een film van de instructie-webinar over het invullen van de portal.

Huurdersoordeel
Aan het onderdeel Huurdersoordeel kan op verschillende manier worden deelgenomen. Corporaties die zelf hun huurderstevredenheid onderzoeken of hiervoor een ander bureau dan KWH en USP inschakelen, kunnen deze data tot eind augustus laten valideren. Corporaties die hun huurderstevredenheid nog niet onderzoeken, kunnen tot eind augustus kosteloos gebruikmaken van de Quickscan die Aedes aanbiedt. Meer informatie over onder meer validatiecriteria vindt u op Aedes.nl. Geef uw corporatie echter voor eind juli op om zeker te zijn van deelname.
Voor de overige onderdelen van de Aedes benchmark hoeft u geen stappen te ondernemen. Aedes maakt hiervoor gebruik van bestaande data.

Meer weten over Aedes benchmark?
Veel antwoorden vindt u in het document Veelgestelde vragen. U vindt daarnaast veel informatie in het dossier benchmarking op Aedes.nl. Uw overige vragen kunt u stellen via helpdesk@aedes.nl.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/veelgestelde-vragen-aedes-benchmark-2015.pdf”]