CVN-151125-0106Beste collega’s,

We kijken terug op een jaar van wederom ‘vol aan de bak’. De implementatie van de Woningwet dwong en dwingt ons tot keuzes en bracht en brengt nog altijd veel werk met zich mee. Maar biedt de sector ook alle kansen om opnieuw aan huurders en andere belanghebbende partijen te laten zien waar we voor staan.Dit hebben we op onze eigen website mede vorm gegeven door een fraaie serie te starten onder de titel ‘Hier staan wij voor’. Met projecten van onze eigen achterban. U kunt daar nog altijd aan bijdragen.

We hebben een voortvarende start gemaakt als MKW binnen het Aedes traject cultuur en gedrag door de eerste intervisiegroep te vullen. En onze deelname aan de daarop volgende ook niet onbetuigd te laten.

Als MKW Platform zagen we met gepaste trots de derde en vierde lichting van de Leergang Corporatiebestuurder Nieuwe Stijl van start gaan. Een Leergang die we met financiele middelen vanuit FLOW samen met TIAS ontwikkeld hebben. En die een mooie balans biedt tussen theorie, praktijk, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap

En er vonden traditioneel twee directeurendagen plaats. Die in het voorjaar van 2015 ging over cultuur en gedrag en die in het najaar over het activeren van huurdersvertegenwoordiging. Uit deze laatste is een nieuwe pilot van Aedes en de Woonbond voortgekomen met de insteek dat een gelegitimeerde mening belangrijker is dan een geformaliseerde structuur.

Uit de Aedes Benchmark kwam naar voren dat huurders van kleinere corporaties doorgaans positiever zijn omdat ze kleinere corporaties als persoonlijker en vertrouwder ervaren; wel waarderen zij het grotere aanbod en dus de grotere keuzevrijheid bij grote corporaties. Eén en ander blijkt uit de toelichting die huurders gaven op de vraag of zij de corporatie bij anderen zouden aanbevelen.

Als MKW vormen we samen een hecht platform. Vanuit deze stevige basis kunnen we verder werken aan onze eigen ontwikkeling als lokale corporatiebestuurders. Daarnaast biedt deze basis ook veel mogelijkheden om van daaruit te werken aan onze belangenbehartiging binnen Aedes.Dat doen we op onze eigen manier: praktisch, pragmatisch en vanuit een positief- kritische houding. Graag zetten we deze aanpak in het nieuwe jaar samen met alle MKW corporaties door en ontmoeten we elkaar op een van onze bijeenkomsten.

Wij wensen jullie allen en diegenen die jullie lief zijn alle goeds voor 2016 toe!

Met vriendelijke groet, mede namens het MKW-bestuur,
Corry Keulen
voorzitter

vuurwerk