CVN-151125-0065Marinus Kempe neemt afscheid als voorzitter van het MKW en draagt het stokje over aan Corry Keulen, directeur bestuurder van Woningvereniging Nederweert. De twee vertellen in het kort wat hen heeft beziggehouden en wat leden kunnen verwachten de komende tijd.

In 1999 werd het MKW opgericht in roerige tijden. Beno Munneke was de eerste voorzitter van het platform. In de begintijd had het MKW een ‘horzelfunctie’ binnen de sector. Marinus Kempe: “De afgelopen acht jaar zijn we kritisch geweest, en tegelijkertijd verbindend. We hebben veel invloed gehad door ervoor te zorgen dat MKW-ers op tijd meedachten en meestuurden.  We zagen dat  het van groot belang was afgelopen jaren om als sector duidelijk te staan voor waar we voor opgericht zijn, mensen met de kleine beurs en minder zelfredzamen.

Als MKW hebben we ook geholpen met de verdere professionalisering van onze leden door praktische themabijeenkomsten te organiseren en te kijken naar slimme samenwerkingsvormen. Dit blijft belangrijk. Kleinere corporaties scoren nog steeds goed naar bewoners, omdat ze dichtbij de klant staan en vaak tegen lage bedrijfskosten kunnen werken. Toch denk ik dat met de komst van de Nieuwe Woningwet en alle bureaucratie die daar helaas bij hoort, het voor sommige collegae lastig wordt. Keuzes als intensieve samenwerking of fusie liggen dan voor de hand. Als zo’n keuze bijdraagt aan onze primaire doelstelling, kun je daar ook positief naar kijken.

Als voorzitter mocht ik ons belang en dat van onze bewoners verschillende keren verdedigen in de Tweede Kamer en ook in het vooronderzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie. Dit was een goede ervaring. Ik heb veel plezier gehad in het voorzitterschap. Dank voor jullie open houding, vertrouwen en open gesprekken die zo typisch zijn voor MKW-ers! Corry Keulen van Woningvereniging Nederweert volgt mij op en daar ben ik blij mee. Corry zal dat vast anders doen dan jullie van mij gewend zijn. Ik wens haar en de andere bestuursleden veel succes bij het zoeken naar de juiste MKW-koers.“

Marinus Kempe

 

Corry Keulen is vijf jaar directeur-bestuurder bij Woningvereniging Nederweert en 15 jaar actief in de branche. Ze is neemt graag het stokje over van Marinus Kempe.  “Mijn roots liggen in  de samenlevingsopbouw en ik heb daar ook vanuit verschillende sectoren een bijdrage aan geleverd. Dat is de rode draad in mijn carrière. Een corporatie staat midden in de samenleving en kan vanuit die functie veel partijen lokaal verbinden.  Zo is het goed dicht op de trend van de netwerksamenleving te blijven zitten.

De lokale verankering van MKW-corporaties is stevig. Daarom wil ik kijken of we met themabijeenkomsten deze trend praktisch kunnen ondersteunen. We kunnen als MKW-corporaties echt verschil maken. Het goede van de ingezette koers zet ze graag voort, waaronder de TIAS leergang voor corporatiebestuurders nieuwe stijl.  Verdere professionalisering is en blijft belangrijk. Daar hoort ook bij de reflectie op onze voorbeeldrol als boegbeeld. De intervisiebijeenkomsten, gericht op cultuur en gedrag  in samenwerking met Aedes, dragen daar aan bij.  Ook wil ik nog duidelijker maken waar  MKW corporaties voor staan en alert blijven op ontwikkelingen. Er mogen nog wel meer MKW leden bijkomen, om bij te dragen aan deze belangenbehartiging. Daarom staat persoonlijke werving van meer leden, in samenwerking met het bestuur, ook op mijn actielijst. We bieden immers een stevig netwerk van directeuren die veel van elkaar willen opsteken en het geleerde weer mee terugnemen naar hun eigen corporatie.”

Op de vraag wat Corry inspireert in het werk, antwoord zij: “Het inspireert mij de kleine verhalen te horen van mensen die klaar staan voor anderen. Een van de thema’s die ik daarom tot slot ook graag agendeer is de verbinding met klein en groot maken, regionaal en landelijk. Dan blijven we op de goede weg. Tot ziens in 2016!”

Corry Keulen

 

 

Met dank aan Marijke Hoogeland, De Kernen, voor het optekenen.