Beter Wonen IJsselmuiden energiebesparing door zonnepanelen | MKW PlatformBeter Wonen IJsselmuiden startte in 2014 met de plaatsing van zonnepanelen op huurwoningen. Door het gebruik van zonne-energie daalt de energierekening en nemen de woonlasten van de bewoners af. Zo draagt de corporatie een steentje bij aan de strijd tegen het toenemende broeikaseffect door vermindering van de CO2-uitstoot.

“Samen met zes andere woningcorporaties startten we in 2012 het project Zonnig Huren. Dankzij deze samenwerking kopen we onder gunstige inkoopvoorwaarden zonnepanelen in. Hierdoor kwam zonne-energie met goede kwaliteit en scherpe prijzen beschikbaar voor onze huurwoningen”, vertelt directeur Hendrik Hoogenkamp van Beter Wonen. “We onderzochten dat 25% van onze huurwoningen op basis van ligging en dakoppervlak optimaal geschikt is voor zonnepanelen. 220 Huishoudens deden we een aanbod tot plaatsing. Tot nu toe zijn op bijna 100 woningen zonnepanelen aangebracht. Dit gebeurt zowel op afroep als bij mutatie van een woning. In totaal brachten we bijna 1.000 panelen aan. De panelen wekken per jaar ongeveer 220.000 KWh aan stroom op. Bij een gemiddeld verbruik van 3.300 KWh per jaar, kunnen dus een kleine 70 huishoudens volledig van stroom worden voorzien.”

Gemiddelde maandelijkse besparing van € 40
De huurders zijn ontzettend enthousiast over het initiatief, weet Hoogenkamp. “Online kunnen zij de opbrengst van de zonnepanelen aflezen. De gemiddelde besparing op de stroomrekening is iets meer dan € 40,00 per maand. Na aftrek van de deels doorberekende huurverhoging voor de zonnepanelen, houdt de huurder hiervan ongeveer de helft in de portemonnee. Een aanzienlijke verlaging van de woonlasten dus. Naast de opwekking van stroom, hebben de zonnepanelen een positief effect op het bewonersgedrag. Bewoners gaan veel bewuster om met het verbruik van stroom, waardoor ongeveer 10% extra bespaard wordt op de stroomrekening.”

Strijd tegen toename broeikaseffect
“Plaatsing van zonnepanelen geeft financieel voordeel maar is ook een belangrijke stap in de vermindering van de CO2 uitstoot. Door het plaatsen van de zonnepanelen, verminderen we de CO2 uitstoot met circa 73.000 kg op jaarbasis. Dit heeft een gunstig effect op het broeikaseffect. Ook worden er minder fossiele brandstoffen verbruikt voor de opwekking van de energie. Deze vermindering is slechts een begin. Met het jaarlijks doorvoeren van energiebeperkende maatregelen hebben we als doel het gehele woningbezit steeds energiezuiniger te maken.”

Afvoerwater verwarmt douchewater voor
In 2014 zijn op 14 nieuwbouwwoningen zonnepanelen aangebracht. “Bij de nieuwbouw nemen we energiebesparende maatregelen. De vloeren, wanden en het dak van de woningen hebben hoge isolatiewaarden. De beglazing is triple en het afgevoerde warme water uit de douche verwarmt het douchewater voor. Een lage temperatuursverwarming maakt het pakket compleet: de woningen hebben een A++ energielabel.”

[rev_slider IJsselmuiden]

Dit is een bericht in de serie Hier staan wij voor, MKW-corporaties laten zien waarop ze trots zijn.

Lees ook het blog over Zonnig Huren.