Wonen Noordwest Friesland groentetuin Oudebildtzijl | MKW Platform

Wonen Noordwest Friesland deelde een losse fear uit aan de groentetuin voor kinderen in Oudebildtzijl.

Wonen Noordwest Friesland zet zich al jaren in voor leuke en leefbare dorpen. Naast de reguliere leefbaarheidsbijdragen deelt de corporatie sinds 2012 ‘Losse fearren’ uit.
Die veren ondersteunen kleinschalige initiatieven gericht op het verbeteren van de sociale cohesie in de dorpen. De corporatie ondersteunt deze acties met een bedrag van € 200.

Losse fearren verbinden mensen met elkaar
“Losse fearren zijn bedoeld om mensen met elkaar te verbinden. In 2014 zijn er maar liefst 60 losse fearren toegekend. We kunnen concluderen dat het project aanslaat”, zegt Nicole de Bruijn namens de woningbouwcorporatie uit Sint Annaparochie. “De sfeer in dorpen verbetert aanmerkelijk als mensen zich om elkaar bekommeren. Wonen Noordwest Friesland is er trots op met Losse Fearren het sociaal leefklimaat in de dorpen te bevorderen.”

Aanplant bomen, straatkorfbal, groentetuin voor kinderen en meer…

  • Een aantal bomen rond de speeltuin van Froubuurt bleek niet bestand tegen de herfststormen. Met een financiële bijdrage van Losse fearren ruimden dorpsbewoners samen de rommel op en plantten nieuwe bomen.
  • In Hijum werd een straatkorfbaltoernooi georganiseerd voor korfballers en niet-korfballers uit de wijde omgeving. Met na de wedstrijden nog een gezellige nazit en de prijsuitreiking.
  • In Oudebildtzijl zijn ouders en kinderen een groentetuin speciaal voor kinderen begonnen. Ze stonden samen te schoffelen en te zaaien. De eerste oogst is inmiddels binnen.
  • Kijk voor meer voorbeelden en informatie op de website van Losse fearren.
[rev_slider Noordwest-Friesland]

Dit is een bericht in de serie Hier staan wij voor, MKW-corporaties laten zien waarop ze trots zijn.