beste leden, de data van onze Directeurendagen in 2022 zijn gepland: bewaren jullie de data alsjeblieft?! We komen in principe fysiek bijeen op:

  • Donderdag 7 april 2022
  • Donderdag 6 oktober 2022

Gelukkig hoeven we niet zo lang te wachten

tot we elkaar weer kunnen spreken.

Want dit jaar staat op donderdagochtend 2 december a.s. nog een online webinar gepland over nieuwbouw dat we samen met Aedes organiseren. We worden dan door jullie collega Germa van WOONstichting Gendt meegenomen in een voorbeeld uit hun praktijk.

2 december a.s.: hoe creëer je beweging en ‘snelheid’?

Hoe creëer je beweging en “snelheid” van planprocedure bij nieuwbouwontwikkelingen? Sneller nieuwbouw ontwikkelen; een kwestie van slim samenwerken tussen corporatie, gemeente en ontwikkelaar/bouwer. Naast Germa Knuver zijn aanwezig de betrokken wethouder en projectontwikkelaar.

De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort!