Motivatie

We zoeken MKW leden met motivatie om een complex maatschappelijk vraagstuk te benoemen en proberen te doorgronden. Om samen een Verkenning aan te gaan.

Vraagstuk

Tijdens deze Verkenning onderzoeken 5-8 bestuurders samen een vraagstuk.

Een vraagstuk gerelateerd aan een complexe maatschappelijke opgave, bijvoorbeeld wonen zorg en welzijn. Met daaraan gekoppeld de vraag hoe we binnen en buiten de sector deze opgave samen behapbaar(der) kunnen maken.

De jeu

Een deel van de jeu van een Verkenning is dat het een leertuin op zichzelf is en dat de deelnemers het samen onderweg ondervinden.

Verkenning 2019

In 2019 vond een eerste Verkenning plaats door MKW bestuurders. Deze had als thema eigentijdse samenwerkingsvormen. Lees er meer over op onze pagina over Samenwerking.