beste leden,

nu het zomerreces ten einde en de zakelijke agenda weer vol loopt, attenderen we jullie graag op de bijeenkomsten die het MKW platform dit najaar organiseert. Collegiaal kennisdelen. Daar doen we het voor. We ontmoeten jullie er graag!

Met vriendelijke groeten, Corry Keulen, voorzitter

Verdiepen in P&O: de hoe

Hoe creëren we een vitale organisatie waarin mensen zichzelf motiveren?

Op dinsdag 25 september organiseren we een verdiepingssessie over P&O. Waarbij we in gaan op het ‘hoe’.

In juni jl. organiseerden we al een bijeenkomst over kengetallen P&O. Deze bijeenkomst is een vervolg daarop, maar is net zo goed inhoudelijk toegankelijk voor onze leden die er in juni niet bij waren.

De bijeenkomst wordt mede vorm gegeven door Janine Broers van Atrivé. Aanspreekpunt vanuit het MKW bestuur is Fons Köster.

Directeurendag: loslaten in vertrouwen

Toezicht houden betekent controleren. En dat kan op vele manieren. Bij het MKW volgen we de regels van het toezicht maar omarmen we ook het principe van vertrouwen en dialoog.

De spanning daartussen, zowel in onze contacten met RvC als accountants, voelen we allemaal. De vraag is hoe je zo goed mogelijk de regels volgt en tegelijkertijd het gesprek blijft voeren over het waarom.

Dit is het thema dat wordt behandeld op donderdag 11 oktober tijdens onze najaars Directeurendag.

Hoe dat precies wordt vorm gegeven, daar hebben wij als MKW bestuur geen zicht op. Want net als verleden najaar hebben we enkele trainees en jonge professionals uit de stal van Plateau – Talent in Huis gevraagd onze Directeurendag vorm te geven.  En daar kijken me met veel plezier naar uit. Want het kan vaker dan we wellicht denken: loslaten in vertrouwen.

Aanspreekpunten vanuit het MKW bestuur zijn Bram Lipsch en Fons Köster.

P&O Verdiepingssessie

Dinsdag 25 september, van 12.00-16.00u (inclusief lunch) in Bunnik.

Uitnodiging met toelichting op programma én aanmeldlink volgt per mail.

Directeurendag

Donderdag 11 oktober, van 13.00-18.00u (buffetdiner na afloop voor wie wil).

Locatie nog niet nader bekend. Zal ‘centraal in het land’ zijn.

Uitnodiging met toelichting op programma én aanmeldlink volgt per mail.

Voor beide bijeenkomsten gelden PE-punten.