Ingewikkeld en veelbelovend! Samenwerken in organisatienetwerken.

“Iedereen is voor samenwerken, maar in de dagelijkse praktijk blijkt echte samenwerking toch vaak moeilijk te realiseren. Ik herinner mij nog het verhaal van een Friese mevrouw met veel problemen rondom wonen, zorg en welzijn. Op een goed moment had zij 9 verschillende hulpverleners over de vloer. Het vraagt moed en lef om dat te doorbreken.” Aldus Martin van Rijn, voorzitter van Aedes en tafelheer van de bijeenkomst.

Beste collega’s en sectorgenoten,

De corporatiesector staat voor grote uitdagingen. Deze vallen vaak gedeeltelijk buiten onze reikwijdte. Om toch effectief op te treden, is samenwerking met en door organisaties van verschillende aard dan nodig. Deze samenwerkingen kunnen allerlei vormen aannemen en zijn soms net zo veelbelovend als ingewikkeld.
Dit onderwerp, samenwerken in organisatienetwerken, wordt in het recent uitgebrachte essay “corporaties raken verstrikt in organisatienetwerken” toegelicht.
In dit essay staat beschreven wat wij, vijf collega MKW corporatiebestuurders, leerden van onze reis door het land, onze verkenning naar eigentijdse samenwerkingsvormen.

Integraal en inspirerend

Na de laatste bestemming legden wij onze individuele reisverslagen naast elkaar. Het bleek dat ieder van ons deze reis op zijn of haar eigen manier had beleefd en dat ieder van ons er ook weer andere leerervaringen en inspiratie uit had gehaald. Maar ook dat niemand had verwacht dat het zó inspirerend zou worden.
Aedes-voorzitter Martin van Rijn bepleit een integrale aanpak van wonen zorg en welzijn in kwetsbare wijken. En is getriggerd door wat deze samenwerkingsvorm daaraan kan bijdragen. Hij vraagt tijdens deze bijeenkomst ons het hemd van het lijf. Wat zijn wij onderweg tegengekomen aan uitdagingen en kansen en hoe beïnvloedt dat de corporatiesector?

Praktische info

Donderdag 17 december 9.30-11.00 uur – online
Een aanmeldlink is aan de leden toegestuurd per mail op 20 november.
Leden zijn welkom een introducé deel te laten nemen!

 

Kennis en plezier delen

Wij delen en bespreken graag het plezier dat wij beleefden tijdens deze reis én de leerervaringen die wij opdeden met jullie, onze collega bestuurders! En spitsen deze bijeenkomst toe op het samenwerken in organisatienetwerken.

We zien jullie graag tegemoet op 17 december!

Christoffel Klap, Corry Keulen, Hans Vedder, Harrie Oosterlee en Paul Sebregts