beste leden, we verzetten onze voorjaarsbijeenkomsten definitief naar dit najaar. Dit in verband met het tegengaan van de verspreiding van het corona virus en het daarmee samenhangende besluit vanuit Aedes om alle fysieke bijeenkomsten tot 1 september af te lasten.

Als het goed is zijn beide data al bij jullie bekend en staan de bijeenkomsten met een kruisje in jullie agenda’s. Een nieuwe uitnodiging met aanmeld-link volgt zo spoedig als mogelijk.

MKW Directeurendag

De reservering van 4 juni komt dus te vervallen. Graag tot ziens op donderdagmiddag 8 oktober 2020!

Agenda

12.30 uur Inlooplunch

13.15 uur Aanvang programma

18.00 uur Einde programma

18.00 uur (o.v.b.) Anti-file buffet na afloop voor wie wil.

Locatie

De Moestuin, Laan van Maarschalkerweerd 2, Utrecht

Bijeenkomst voor corporaties < 1000 vhe

De reservering van 10 juni komt dus te vervallen. Graag tot ziens op woensdagavond 9 september 2020!

Agenda

17.30 uur Inloop met een broodmaaltijd

18.00 uur Opening en korte kennismaking met de aanwezigen

18.30 uur Inhoudelijk programma

20.30 uur Einde bijeenkomst, nazit

21.00 uur Afsluiting

Locatie

JOINN! Onderdoor 5, 3995 DW Houten