In het voorjaar gaat de directeurendag over de beledigende broccoli van de corporatiesector. Tussen goede bedoelingen en de uitwerking gaapt een grote kloof. Neem het voorbeeld van de broccoli. Kinderen in een achterstandswijk zouden op school gezonder moeten eten. Een goed idee. Maar wat als die kinderen zonder ontbijt naar school zijn gekomen?

Op donderdagmiddag 16 mei willen we als MKW met elkaar doordenken hoe deze kloof eruit ziet én hoe deze overbrugd kan worden. Hoe kunnen juist middelgrote en kleine corporaties de kloof dichten? 

Spiegel door Tim ’S Jongers
Tim ’S Jongers zal ons aan het begin van de middag een spiegel voorhouden. Welke goede bedoelingen hebben we als beslismakers? En welke uitwerking heeft dat op onze huurders?

Tim ’S Jongers (1981) is politicoloog, bestuurskundige en publicist. Hij is directeur van de Wiardi Beckman Stichting en schrijft voor De Correspondent. In zijn werk focust hij op de verschillen in de samenleving en de positie van mensen in kwetsbare situaties, en hoe we deze verschillen kunnen overbruggen.

Reflectie uit de praktijk door Zeno Winkels
Hierna zal Zeno Winkels als directeur van de Woonbond een reflectie geven op hoe hij in de praktijk de kloof tussen corporaties en huurders ziet. Is die kloof niet zo groot als bij de overheid of juist erger dan gedacht?

Aan de slag!
Als MKW-corporaties kunnen we morgen al het verschil maken en de kloof dichten. Tim ’S Jongers geeft in zijn bijdrage zes aanbevelingen om de kloof te dichten. We gaan aan de slag om zijn aanbevelingen handen en voeten te geven in onze praktijk.

Tijdstip
We beginnen onze MKW Directeurendag om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch. Het inhoudelijk programma begint om 13.00 uur. We sluiten de inhoud rond 16.30 uur af met de nazit.

PE-punten
Voor deelname aan het programma van deze Directeurendag kunnen bestuurders 4 PE-punten bijschrijven.