Hospice de Reggestroom 1Christelijke woningbouwvereniging De Goede Woning heeft een bedrag gedoneerd van € 200.000,- voor de realisatie van het Hospice in Rijssen. De Goede Woning vindt het belangrijk dat het Hospice er komt, en is onder de indruk van de samenwerking van de verschillende partijen in Rijssen-Holten e.o. bij de totstandkoming en de enorme vrijgevigheid van de Rijssense en Enterse bevolking.

Wat is een hospice?
Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende medisch personeel aanwezig is.

Er zijn verschillende soorten hospicezorg. In Rijssen bouwen we een bijna-thuis huis, waar steeds vrijwilligers aanwezig zijn. Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte verkeren, probeert men een continue en totale zorg te bieden die het lijden zoveel mogelijk beperkt en verzacht. Doel van de hospicezorg is de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven.

Betrokkenheid Goede Woning
In haar net goedgekeurde Beleidsplan 2011-2015 stelt de Goede Woning dat de problemen, behoeftes en specifieke wensen van huurders centraal staan. Hierbij draait het om de kwaliteit van wonen en leven in wijken en buurten. De Goede Woning stelt zich tot doel goede woonomstandigheden te ontwikkelen in de toekomst en om concreet en praktisch om te gaan met de behoeftes van nu.

De gedachte achter een hospice, om mensen ook in de laatste fase van hun leven een geborgen en functionele woonplek te bieden, is mooi, en sociaal. Hier sluiten wij ons graag bij aan. Bovendien voelen wij juist als christelijke woningbouwvereniging de verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede woonvoorzieningen voor mensen die daar, door welke oorzaak ook, steun bij nodig hebben.

Ontzorgen
Voor het hospice betekent dit dat De Goede Woning formeel eigenaar wordt van het onroerend goed. Daarmee nemen wij de werkzaamheden, het beheer en het onderhoud met betrekking tot het gebouw voor onze rekening neemt. Op deze manier heeft Stichting Hospice De Reggestroom geen omkijken naar het onroerend goed en kunnen ze zich geheel op de primaire doelstelling van de Stichting richten: het verlenen van palliatieve zorg. De afspraken tussen De Goede Woning en Stichting Hospice de Reggestroom liggen vast in een overeenkomst van 25 jaar. Daarna kan Stichting het gebouw voor een symbolisch bedrag overnemen of de overeenkomst verlengen.Hospice de Reggestroom huiskamer

Wonen en zorg
De afgelopen decennia bouwde De Goede Woning diverse woon-zorgcomplexen, veelal in samenwerking met zorginstellingen en welzijnorganisaties. Recente voorbeelden zijn:
De Bekke (huisvesting voor mensen met een lichtverstandelijke beperking) en Fluitekruid (begeleide kamerbewoning). Deze projecten zijn gerealiseerd in nauwe samenwerking met respectievelijk de Baalderborg Groep, Dimence en Stichting Philadelphia Zorg. Aan de Veeneslagen bouwden we bovendien een dagactiviteitencentrum c.q. sociale werkvoorziening. Daarnaast participeren we in het Twentse project (z)Onder Dak en nu dus ook in de Stichting Hospice De Reggestroom. Bij deze en andere projecten ligt de verantwoordelijkheid van wonen bij De Goede Woning en invulling van eventuele zorgbehoeftes bij zorginstellingen en welzijnorganisaties”.