Op donderdag 7 april aanstaande organiseert het MKW platform weer een MKW Directeurendag.
Anders dan gebruikelijk, start het programma met ‘De Zeepkist’: Een nieuw en creatief programma-onderdeel waarop leden onderwerpen kunnen agenderen en presenteren die interessant zijn voor andere MKW’ers.

Margaret Zeeman, directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen, en Margot Scholte, lector bij Inholland betreden op 7 april als eersten ‘De Zeepkist’ met de stelling dat HBO-opgeleide zorg- en welzijnsprofessionals van groot belang zijn voor corporaties.

Tijdens het daarop volgende programma staat het thema ‘Grip op bedrijfslasten’ centraal.
Tromp Bakker, Director Advisory bij PricewaterhouseCoopers Advisory, trapt inhoudelijk af met de presentatie ‘Waarom kostenbesparing u moeite mag kosten’.

Vervolgens biedt het programma ruimte aan een tweetal workshops:
A. Duurzaam business model, door Frank Vermeij van Ortec Finance
B. Grip op kosten, door Mark Schweitzer van Finance Ideas

De bijeenkomst vindt plaats op Landgoed Zonnestraal in Hilversum en voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan Eveline Hacquebard, secretaresse MKW.