De verbeelding aan de macht

Prikkeling van Neocortex en Thalamus

Geen zorgen, we gaan op 10 oktober geen vage visies of bol met lege leuzen op papier zetten. Maar een concreet toekomstbeeld creëren.

Niet langer met de kennis van vandaag een stip op de horizon zetten, maar aan de hand van onze eigen verbeelding de regie nemen over onze collectieve toekomst.

Hoe dan wel?!

We laten niemand ons vertellen wat er wel of niet mogelijk is. Wanneer iets niet mogelijk lijkt mogen we namelijk nimmer stoppen met onszelf de vraag te stellen; “hoe dan wel?”

De uitdagingen van de 21ste-eeuw vragen om nieuwe denkkaders en gezichtspunten. De discussie over de verduurzamingsopgave met als ijkpunten 2030 en 2050 resulteert in een totale impasse in de uitvoering. Deze discussie is momenteel ontzettend instrumenteel en we beperken onszelf tot slechts een handvol oplossingen binnen deelthema’s energietransitie, warmtetransitie, installaties, isolatie en zo verder.

Wat wij graag anders doen samen met jullie

Wat wij als jonge generatie hieraan opmerken, is dat we ieder van deze discussies voeren binnen de kaders en mogelijkheden van vandaag. We volgen een generale maatschappelijke discussie en gunnen onszelf te weinig ruimte om onze verbeelding over de toekomst op de vrije loop te laten.

Daarom gaan tijdens de a.s. MKW directeurendag alle kaders out of the window en is onze verbeelding aan de macht.

Marloes Jesse, Giovanna van den Ham en Kevin van der Vliet

Zoek het zelf lekker uit!

Aan het werk met de Vrije Denkers

Tijdens de MKW jubileumbijeenkomst op 10 oktober a.s. nemen de Vrije Denkers  – Arthur Kruisman en Patrick Donath – ons mee in hun nieuwe tweede programma Zoek het zelf lekker uit. Een vervolg op Doen is de beste manier van denken.

Over eigenaarschap, waarde denken en doen.

Zoek het zelf lekker uit is een workshop waarin de Vrije Denkers op persoonlijke en kwetsbare manier de stappen delen die zij zelf hebben genomen. Aansprekende voorbeelden en praktische oefeningen wisselen elkaar af.

De workshop verleidt het publiek om zelf stappen te ondernemen en een minder afwachtende houding aan te nemen, meer lef te tonen en de bedoeling van de organisatie te verbinden met hun persoonlijke bedoeling.

En wat brengt dat ons dan?

Na afloop van de sessie kunnen wij ons niet alleen beter verplaatsen in de noodzaak van verandering, maar zijn we ons ook meer bewust van onze eigen mogelijkheid (en noodzaak) om tot een eerste stap in die verandering te komen.

“Deze workshop is theorie, bewegen en interactie. Je komt er met energie uit, maar wel gesloopt.” Aldus de Vrije Denkers Arthur Kruisman en Patrick Donath, met een grijns.