Deze voorjaars Directeurendag ontvangen we als inleidende spreker Diederik Samsom. Het thema is Verduurzaming, op weg naar CO2 neutraal woningbezit.

Urgentie: gaande de weg plannen maken

Samsom spreekt over duurzaamheid gerelateerd aan de bebouwde omgeving. Hoe ga je om met de urgentie om te verduurzamen, de investeringen en de (on)mogelijkheden van samenwerking in dezen?

Samsom is strategisch adviseur energie en technologie. Natuurlijk is hij bij het grote publiek bekend als oud-politicus. En momenteel – gerelateerd aan onze branche – werkzaam als voorzitter van de zogeheten tafel ‘bebouwde omgeving’ binnen het Klimaat- en Energieakkoord.

Dilemma: keuzes en kosten

Voor een tweede inhoudelijke bijdrage is te gast Oscar Haffmans van Fooq. Fooq komt voort uit de corporatiebranche. Haffmans is ondernemer in het projectmanagement en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed.

Haffmans: “Wat te doen als je woningvoorraad in 2021 gemiddeld op Energielabel B moet zitten en in 2050 energieneutraal moet zijn? Investeren in woningen die eigenlijk wel een heel klein toilet hebben, gehorig zijn en een ongeschikte plattegrond kennen (zeker als je rekening houdt met de vergrijzing), maar waarmee het wel makkelijk ‘scoren’ is op CO2 neutraliteit? Wat te doen met die woningen? Afstoten? Complexen slopen en nieuwbouwen? Wanneer? Wat betekent dit financieel?”

Aan de slag: samen en alleen

En wat doen we dan concreet? MKW-collega Esther Borstlap van Woonborg in Vries vertelt over de duidelijke doelen van Woonborg.

In 2020 moet het hele woningbezit van Woonborg gemiddeld label B hebben en in 2040 moet het bezit energieneutraal zijn. Daarom investeert Woonborg in isolatie, duurzaam energie opwekken en Nul op de Meter-woningen.

En daarom ook sloot de corporatie met 70 andere organisaties een Drentse Energiedeal. Een ‘expeditie’ naar energieneutraal wonen in Drenthe in 2040.

Wijzelf. Keuzes en verantwoordelijkheden.

En natuurlijk gaan we gezamenlijk in gesprek.

Over de keuzes waar we voor staan. De inzet die gevraagd wordt. De kosten die er mee gepaard gaan. De verantwoording van de kosten. En over hoe je aan de juiste tafel terecht komt en wie dan de regie voert? Over wat je wel of niet doorrekent aan de huurders en waarom?

En over onze verantwoordelijkheden: zien wij die als iets technisch of als een bijdrage aan maatschappelijke/cultuurverandering, waarin ook het gedrag van de huurder aan bod moet komen?

Programma

13.15u Inloop (geen lunch)
13.45u Welkom door Corry Keulen, voorzitter MKW
13.50u Openingswoord door Fons Köster, bestuurslid MKW
14.00u Diederik Samson
15.30u Pauze
16.00u Oscar Haffmans, Esther Borstlap en wijzelf
18.00u Einde inhoudelijk programma
18.00u Na afloop is er een buffetdiner met nazit voor wie wil.

Aanmelden (dan wel afmelden)

Dat kan met behulp van de link die we op 20 maart aan jullie stuurden per mail.

Introducés zijn altijd van harte welkom: zij kunnen ook aangemeld worden via de link.

Locatie

Hoeve Sparrendam, Veenwal 6 – 3871 KG Hoevelaken

PE-punten

Er zijn 3,5 PE-punt aan het programma verbonden.

We hopen jullie op 12 april a.s. te begroeten!

beste leden,

Mede namens het Bestuur van het MKW Platform;

We zien uit naar jullie komst op onze voorjaars directeurendag!

Met vriendelijke groet,

Corry Keulen, voorzitter