Beste collega’s,

In dit dubbele jaarverslag van het MKW Platform vertellen wij over onze initiatieven en leggen wij financiële verantwoording af. Dit keer over twee jaren, namelijk 2016 en 2017.

Jaarverslag over twee jaren

Vanwege alle werkzaamheden is het Jaarverslag 2016 wel in het voorjaar van 2017 opgesteld, maar kreeg het nooit de puntjes op de i- die het verdiende. En dus hebben we besloten de jaren 2016 en 2017 in één verslag te bevatten. En zo jullie én nog correct van dienst te zijn over 2016 én blij te verrassen met een vroege publicatie van het jaarverslag 2017.

Kracht van Klein

Vanuit de Kracht van Klein leggen wij verbinding met elkaar, met kennis en kunde. Met als doel goed, betaalbaar en duurzaam wonen voor onze huurders. We sturen sterk vanuit de relatie met de stakeholders om ons heen, meer dan vanuit de regels.

De afgelopen jaren hebben we ons qua belangenbehartiging ingezet binnen en in samenwerking met Aedes, maar altijd vanuit ons eigen geluid.

Hoog op de agenda stonden (en staan) de implementatie van de vernieuwde Woningwet, de reductie van administratieve lasten (marktwaardering, accountantsprotocol, bestuurlijke informatievoorziening) en de professionalisering van onderlinge samenwerking.

De Leergang corporatiebestuurder nieuwe stijl die we ontwikkelden met TIAS nieuwe stijl blijft – gezien de belangstelling – haar waarde toevoegen.

Elkaar versterken

We zien een langzame maar gestage toename van het aantal leden voor ons Platform. De trend is samenwerking en ‘sharing’ in plaats van groeien. Dat doet ons deugd. Laten we elkaar daar vooral in blijven versterken.

Met vriendelijke groeten,

Corry Keulen, voorzitter

Maart 2018

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2016-2017-concept-dec-2017.pdf”]