Beste leden, vergeten jullie alsjeblieft niet jullie jonge professionals mee te nemen op 12 april? Ze zijn meer dan welkom!

Op weg met je eigen toekomst

Onze jonge professionals zijn ook degenen die in 2050 vanuit CO2-neutraal bezit moeten kunnen terugkijken op vandaag de dag. Maar ook vandaag de dag al moeten kunnen en mogen bijdragen aan de transitie naar een duurzame wereld.

Meld je jonge corpoprof aan als introducé. Dat kan met behulp van de link die we op 20 maart aan jullie stuurden per mail.

De route naar CO2-neutraal in 2050:

Dan voor wat betreft onze eigen bijdrage aan deze toekomst. Corporaties hebben in de Woonagenda 2017 – 2021 afspraken gemaakt over het verduurzamen van hun woningen. Dit houdt in dat 2021 woningen van woningcorporaties gemiddeld label B hebben en in 2050 alle woningen CO2-neutraal zijn. Afgesproken is dat we daarvoor in 2018 ieder een eigen plan van aanpak maken met als doel het realiseren van die CO2-neutraliteit in 2050.

Een format dat hierbij ondersteunt is de Routekaart CO2-neutraal 2050. Ruim 50 MKW leden zijn reeds met de routekaart aan de slag gegaan. De routekaart kan nog worden ingevuld en ge-upload tot dinsdag 1 mei 2018. (Indien je de routekaart meerdere malen hebt ge-upload, dan onthoudt het systeem de meest recente versie.)

Vragen? Aarzel niet -> routekaart@aedes.nl staat je graag te woord!

De routekaart en de weg van Openbaar Belang in Zwolle

Ook Openbaar Belang uit Zwolle is bezig verschillende scenario’s CO2-neutraal 2050 aan het maken met de Routekaart 3.0 van Aedes. De uitkomst en aanpak voor Openbaar Belang is no-g niet definitief, maar inmiddels is wel duidelijk dat het tempo van verduurzamen substantieel omhoog gaat. Waarbij ook duidelijk wordt dat we nog innovatie en technologische ontwikkeling nodig hebben, willen de corporaties deze opgave financieel kunnen dragen op de middellange termijn.” Aldus MKW-collega Sjoerd Quint, directeur-bestuurder Woningstichting Openbaar Belang in Zwolle.

Inzicht in eigen strategie, budget en besparingen

Invullen van deze Routekaart biedt iedere corporatie als het goed is inzicht in drie zaken:

  1. Een beeld van de eigen langetermijnstrategie op weg naar CO2-neutrale woningen in 2050 en een overzicht van de mix aan maatregelen die daarvoor in de lokale situatie nodig is.
  2. Het benodigde budget om de taakstelling voor de vier verschillende scenario’s te realiseren.
  3. De hoeveelheid CO2-uitstoot die de corporatie met deze mix van maatregelen bespaart. Maar ook het restant CO2 dat de woningen uitstoten, komt in beeld. Er blijft namelijk altijd een CO2-restwaarde over, tenzij alle woningen nul-op-de-meter zijn.