beste leden, graag aandacht voor het volgende. Vriendelijk verzoek van collega MKW-lid Adrie Tukker-Blok van Lek en Waard Wonen. Marco Houben is projectleider AVG* bij Lek en Waard Wonen én student Master of Open eGovernment. Zij vragen jullie medewerking bij het invullen van een korte enquête met als onderwerp “AVG-compliant met behulp van een gedragscode voor woningcorporaties?!

Houben is op zoek naar de huidige aanpak van woningcorporaties ten aanzien van het omgaan met Algemene Verordening Gegevensbescherming. En naar een antwoord op de vraag of een gedragscode voor woningcorporaties een effectief middel is om daaraan te voldoen: compliant te zijn.

*Per 25 mei 2018 geldt de AVG (General Data Protection Regulation: GDPR). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

AVG: aanpak en gedragscode

De enquête (< 10 vragen) maakt onderdeel uit van zijn scriptie voor de Master of Open eGovernment (Stockholm University). De titel van zijn scriptie is “Achieving GDPR compliance through a sector-based code of conduct”. De vragen gaan over de huidige aanpak en informeert naar de wel/niet bestaande wens om een gezamenlijke gedragscode af te spreken.

Enquête

Er wordt u een aantal vragen gesteld over de manier waarop u op dit moment AVG-compliance aanpakt (deel A) en over de wens voor een gezamenlijke AVG-gedragscode voor woningcorporaties (deel B). Degene die de enquête gaat invullen moet de aanpak dus wel goed kennen.

Link naar enquête.

Uitkomst en terugkoppeling

Naast deze enquête worden er ook nog corporaties geïnterviewd. De uitkomsten worden vanzelfsprekend teruggekoppeld. Dat zal later dit voorjaar zijn.

Aedes routeplanner AVG

Aedes heeft de AVG Routeplanner voor woningcorporaties gepubliceerd. Dit instrument ondersteunt corporaties bij de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 in werking treedt. De Routeplanner is samen met onderzoeksbureau Privacy Company en enkele corporaties ontwikkeld.

Link naar de Aedes routeplanner AVG. 

In zijn onderzoek stelt Houben de vraag welke aanpak een woningcorporatie heeft gekozen. De handreiking en de routeplanner van Aedes zijn daarin als  standaardkeuzes opgenomen.