MKW Platform Woningstichting Putten dorpsvernieuwing

Het maken van plannen en het creëren van draagvlak voor de dorpsvernieuwing nam veel tijd in beslag. Maar na vijf jaar slopen en opbouwen heeft de Woningstichting Putten in de Brinkstraat prachtige appartementen neergezet.

Dorpsvernieuwing rond de kruidentuin
In het centrum van Putten ligt de kruidentuin. Rond deze tuin stonden tot voor kort 56 duplexwoningen van kort na de oorlog. De woningen waren erg klein en het sociale klimaat kwam door de instroom van nieuwe bewoners onder druk te staan. Al in 1993 werd er gesproken over sloop en vervangende nieuwbouw.

Traject van de lange adem
Een heel lang traject volgde, uiteindelijk zelfs tot aan de Raad van State toe. De villabewoners in de omgeving vonden het complex te groot en te hoog worden. Maar de vernieuwing kreeg toch vorm. En nu? Iedereen – inclusief de eigenaren van die grote villa’s – is blij met dit ‘pareltje’ van nieuwbouwappartementen in het dorp.

Is dit project mogelijk onder de nieuwe woningwet?
Onder de nieuwe woningwet zouden twee van de vijf woongebouwen door een andere investeerder zijn gebouwd. Zeker niet onmogelijk, maar wel een extra complicerende factor in de toch al moeizaam verlopen planontwikkeling. De koopappartementen waren een belangrijke financiële drager van het geheel.

Huur en koop appartementen
In totaal zijn er 100 appartementen gebouwd, in vijf gebouwen en in diverse prijssegmenten. Zo zijn er drie gebouwen met 73 sociale huurappartementen, een gebouw met 13 vrije sector huurappartementen en een gebouw met 14 koopappartementen.

Drie van de vijf gebouwen voor 55+
Door de gemêleerde nieuwbouw van koop en dure sociale huur is er een gedifferentieerde groep bewoners teruggekomen. Drie van de vijf gebouwen zijn bovendien primair bestemd voor oudere huishoudens (55+). De locatie, dicht bij het dorp en de voorzieningen, leent zich hier uitstekend voor.

Dit is een bericht in de serie Hier staan wij voor, MKW-corporaties laten zien waarop ze trots zijn.