foto 1Elke corporatie krijgt er vroeg of laat mee te maken: een crisissituatie. Een uitslaande brand met doden of gewonden, een onverwachte asbestvondst, huurders die ernstige overlast veroorzaken, een bestuurscrisis of  een fraudezaak. Voordat het management de situatie kan managen, staan de eerste berichten al op social media en hangt de pers aan de lijn. Hoe en wat ga je dan communiceren? En wie pakt welke rol?

Workshop
Tijdens de workshop van het MKW Platform in samenwerking met NynaBlue word je als deelnemer geconfronteerd met een acute crisissituatie.
Aan de hand van een simulatie krijg je praktische tips over wat te doen bij een acuut probleem. Daarna bespreken we de theorie. Hoe is jouw corporatie het beste voorbereid op een mogelijke crisis. Welke rol past jou als directeur-bestuurder het beste en welke rol hebben je MT-collega’s? En hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers crisisbewust zijn?

Dit voorjaar vinden er vier gratis bijeenkomsten plaats voor corporatiemedewerkers en hun directeur-bestuurders van kleine en middelgrote corporaties (tot ca 5.000 Vhe) over crisiscommunicatie.

Waar mogelijk heten we dan ook graag duo’s welkom: een (communicatie)medewerker en de directeur-bestuurder per corporatie, met ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

  • Dinsdagochtend 8 april, Gastcorporatie Woningstichting Putten, gastbestuurder Monique Boeijen
  • Dinsdagmiddag 8 april, Gastcorporatie Woningstichting Putten, gastbestuurder Monique Boeijen
  • Dinsdagochtend 17 juni, (noord) Limburg, Gastcorporatie Woningstichting Kessel, gastbestuurder Ric Leenders. Voor deze bijeenkomst is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.


Achtergrond
Deze serie bijeenkomsten komt voort uit de eerste MKW Directeurendag van 2013 die ging over reputatiemanagement en crisiscommunicatie. Naar aanleiding hiervan is door een deel van de MKW leden aangegeven dat ze graag hun (praktische) kennis over crisiscommunicatie verdiepen en in eigen huis verbreden.
We sluiten met deze serie zowel inhoudelijk, als in de tijd en qua geografisch aanbod aan op de in de afgelopen maanden reeds door Aedes en NynaBlue of COT  georganiseerde bijeenkomsten over crisismanagement en -communicatie.

foto 3Voor meer informatie: Lilian van Zandbrink

Per mail ontvangt u de uitnodiging plus aanmeldlink.