Beste collegae,

Ik beleef veel plezier aan de ontmoetingen met jullie en ik verbaas me telkens weer over de onderlinge openheid bij ons als MKW’ers. Namens het bestuur dank ik jullie voor de inbreng en openheid. Graag organiseren we ook komend jaar weer een aantal bijeenkomsten rond actuele thema’s die aansluiten bij onze praktijk. Wij wensen jullie allen en diegenen die jullie lief zijn fijne feestdagen en een goed en gezond 2014 toe!

Met vriendelijke groet, namens het hele bestuur,
Marinus Kempe voorzitter