Tijdens het laatste Aedes congres, 30 mei 2012 is ingestemd met het principe van One Man, One Vote kortweg OMOV daar waar het benoemingen betreft. Voor overige verenigingszaken is het nog niet aan de orde. Een mooie eerste stap aldus het MKW-bestuur.

Het belangrijkste is dat er binnen de vereniging voldoende ruimte is om het geluid van alle verschillende leden te laten doorklinken, dus ook van de kleinere leden. Met de huidige werkwijze, de samenstelling van commissies en de ledenbijeenkomsten voorafgaande aan het congres zijn hier belangrijke waarborgen voor geboden. En daar gaat het om, niet om de stemverhoudingen op zich.