Heeft de recente brief van het WSW over verstrekt faciliteringsvolume u ook negatief verrast, omdat u een ander faciliteringsvolume kreeg dan op grond van Dpi was berekend? Graag hoort het bestuur van het MKW Platform hoe u hierin staat. Het MKW-bestuur wil graag weten of u dit herkent en wat de eventuele gevolgen zijn voor u als directeur-bestuurder van een kleine of en middelgrote corporatie?

Uw reactie kunt u sturen aan Lilian van Zandbrink. De ontvangen reacties worden door het MKW bestuur gebundeld en ingezet in de lobby

.