Noodgedwongen verkocht WoonCompas uit Rotterdam een project in ontwikkeling aan twee pensioenfondsen. Dit vond plaats met een lange aanloop en enige hectiek. De kennis die WoonCompas hiermee heeft opgedaan over processtappen (WSW, collega-corporaties, CFV, ministerie), risico’s en beslissende succesfactoren kan collega’s helpen die een dergelijke stap overwegen.

Overigens verwacht WoonCompas niet dat ieder project interessant zal zijn voor een derde. Beleggers denken niet in ‘onrendabele toppen’. Zij wensen een rendement te maken op hun geïnvesteerd vermogen. De ervaring leert dat zij in de basis andere uitgangspunten hanteren dan CFV voor de bedrijfswaarde, wat in sommige gevallen positief uitpakt.

Samenwerken met beleggers is een goed alternatief indien het eigen investeringsplafond in zicht is en collega’s niet (kunnen) helpen. Een belegger valt niet onder het BBSH en kan daardoor – bij goede afspraken – wellicht iets betekenen voor woningtoewijzing aan de middeninkomens.

WoonCompas deelt haar kennis en ervaring graag. Voor vragen en of een gesprek is Tim van Schijndel bereikbaar per telefoon via 010-741 00 40 en e-mail.