Stefan Cloudt en Peter de Jong

Met Stefan Cloudt werken we vanuit het MKW Platform samen op het gebied van samenwerking. Met Peter de Jong van Plateau werken we vanuit het MKW Platform samen daar waar het talent- en leiderschapsontwikkeling betreft.

In 2020 verschijnt er een essay naar aanleiding van de Verkenning eigentijdse samenwerkingsvormen die een vijftal collega bestuurders in 2019 samen ondernam. Op 16 april zal er tijdens de voorjaars Directeurendag ook aandacht aan het thema samenwerking worden besteed.

Meer informatie? mkw@aedes.nl We staan je graag te woord!

Voorjaar 2020 starten de eerste zes trainees bij maar liefst 12 collega corporaties. En waarschijnlijk komt daar nog een aantal corporaties bij. Deze pioniers gaan samen met hun trainees werken aan vraagstukken die de deelnemende corporaties delen en die een innovatieve oplossing vragen.

Nieuwe tijden in de corporatiesector vragen om nieuwe samenwerkingsvormen.

We zien het in de achterban. We agenderen het als Platform: samenwerkingsvormen nemen toe. Corporaties zoeken elkaar bijvoorbeeld op om de verhoogde administratieve lastendruk te delen. Daarnaast zoeken organisaties in het maatschappelijk middenveld elkaar nadrukkelijker op om samen te werken aan maatschappelijke problemen (zogeheten wicked problems) die ze alleen niet kunnen oplossen.

Op welke gronden biedt welke vorm van samenwerking welke meerwaarde? Kan bijvoorbeeld een fusie wel antwoord bieden aan de meervoudigheid van de netwerksamenwerking die corporaties reeds hebben op sociaal maatschappelijk vlak? De ketensamenwerking die zij hebben bij uitbestede taken? En de veranderingen op onder andere het gebied van scheiding/splitsing van woningbezit en de noodzakelijke samenwerking met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers?

Ongeacht welke vorm van samenwerking (fusie, franchise, netwerk, keten), de meerwaarde moet vooral gevonden worden in meerwaarde voor de huurder.

Een traineeprogramma specifiek voor kleinere en middelgrote corporaties

Een traineeprogramma dat helpt om talent aan te trekken, de organisatie in beweging te brengen en nieuwe kennis en innovatiekracht binnen te halen. In 2019 ontwikkelden Plateau en het MKW Platform dit vernieuwende concept.

Samenwerken, krachten bundelen en kennisdelen

In dit programma nemen corporaties deel als werkgever-duo. Trainees werken in een periode van anderhalf jaar tegelijk bij beide corporaties. Dit zorgt voor regionale samenwerking, kennisdeling en efficiënte inzet van de trainee.

Plateau traint zowel de trainees als de bestuurders van de deelnemende corporaties in creatief werken, persoonlijk leiderschap en innovatie.

Samen zijn zij vliegwiel in het creëren van een creatief klimaat waar ruimte is voor lef, speelsheid, humor, openheid en nieuwe ideeën.