Vennootschapsbelasting in de lift

Op dit moment betalen corporaties (nog) relatief weinig vennootschapsbelasting (Vpb). Toch loopt dit op. In 2015 betaalde de sector per saldo nog ‘slechts’ ca € 19 miljoen Vpb; in 2016 is dit bedrag al gestegen naar € 93 miljoen. Ook voor de toekomstige jaren zal de Vpb-betaling naar verwachting verder stijgen. Tot jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro extra. Het gaat om de plannen voor de beperking van de renteaftrek en om de beperking van de verliesrekening.

Corporaties verwachten zelfs in 4-5 jaar meer dan € 500 miljoen per jaar te gaan betalen. Hoewel de prognosecijfers te beknopt zijn om gedetailleerde uitspraken te doen over waar deze stijging vandaan komt, lijkt de oploop deels te worden veroorzaakt doordat de crisisjaren voorbij zijn. Aanvankelijke (fiscale) verliezen, slaan nu weer om in winsten.

Fiscaal Memo ter ondersteuning

In het Fiscaal Memo Vpb worden de uitgangspunten van de Vpb besproken. Waar moet een belastingplichtige aan voldoen en waar heeft hij keuzevrijheid?

Dit memo is expliciet geen adviesmemo: belastingzaken zijn individueel en om hierin te adviseren moet de (externe) adviseur de belastingplichtige kennen.

Dit memo geeft op bestuursniveau handvatten om intern te kunnen sturen op de belangrijkste fiscale vraagstukken. En extern om het gesprek met de fiscale adviseur aan te kunnen gaan.

Doelstelling van dit memo is niet om de fiscale positie in de jaarrekening te bespreken en de daarbij behorende latenties.

MKW Kenniswebsite

Dit Fiscale Memo Vpb is te vinden op de MKW Kenniswebsite

Zie: Financiën -> Fiscaliteit -> Vpb

MKW Kenniswebsite: uitsluitend voor leden

De MKW Kenniswebsite is alleen toegankelijk voor MKW leden. Bedoeld om onderling best practices te delen.

In veel gevallen heeft één van je collega’s namelijk al een format, een document, een voorbeeld opgesteld. En dan is het wel heel prettig om daar gebruik van te kunnen maken.

En andersom: wat heb jij mogelijk voorhanden aan kennis waar een collega mee geholpen is?

Samen sterk.

Hoe kom ik daar?

We stuurden onze leden daarover op 23 januari jl. een mail met alle benodigde informatie.

Deze mail niet ontvangen of de toegangcodes niet meer in beeld? Dat kan verholpen worden!

Stuur een mailtje aan mkw@aedes.nl en we helpen je met plezier op weg.