“Wonen het zal me een zorg zijn!”

We beginnen ons rondje langs de velden in Overijssel in Rijssen.

“Lokale verankering, dat is het aller belangrijkste. Goede financiële ratio’s, goede klanttevredenheid, het bezit staat er prachtig bij. We doen het toch allemaal maar!” Aldus Jan van de Spek. Jan neemt dit najaar na 9 jaar afscheid van De Goede woning in Rijssen. Zijn opvolgster Erna Mobach begint per 1 september.

Het pensioen is aanstaande, de geraniums nog nergens te vinden. “Wonen zit in mijn hart. En het zou dan ook mooi zijn als ik nog wat jaren een bijdrage kan leveren in een toezichthoudende rol waar ik mijn passie voor wonen in kwijt kan”.

Verhoog legitimiteit van huurdersorganisaties

De Goede Woning is lid van het MKW sinds 2005. Jan daarover: “Als MKW Platform hoef je je bestaansrecht niet meer te bewijzen. Blijf die kracht van klein uitstralen. Sterk vind ik de Leergang die het MKW samen met TIAS in heeft gericht. Corporatiebestuurder nieuwe stijl. Die kwam voor mij te laat, maar oh wat had ik toen ik begon als bestuurder behoefte aan dergelijke kennis en coaching.
Zorg wel dat je kijkt hoe je de legitimiteit van huurdersorganisaties kunt verhogen en de deskundigheid kunt vergroten.”

Kijk bij elkaar

“Ha, leuk dat jullie hierna naar Henny Manrho gaan! Hij was mijn eerste kennismaking met het MKW Platform 9 jaar geleden. Hij opende zijn deuren tijdens de Kijk bij elkaar-dagen die toen georganiseerd werden. Leuk, zouden we weer eens moeten doen!”

De Goede Woning en Wonen Delden zijn beide lid van WoON. Een netwerk van 15 corporaties in Twente. En acteren beide in een regionaal initiatief waarbij samenwerking in de back office nader onderzocht wordt.

“Er is geen enkele reden om groter te worden”

De volgende stap is Delden, ‘het Bloemendaal van Twente’, waar Henny Manrho sinds 15 jaar werkzaam is bij Wonen Delden.

Henny gaat eind van dit jaar met pensioen. Met 42 jaar ervaring op zak en een groot hart voor de sector. Met een bezit van ca. 750 Vhe is Manrho directeur-bestuurder en meewerkend voorman. “Juist die breedte van het werk vind ik heel mooi. Er is geen dag het zelfde en de taken zijn divers.”

Meest efficiënte corporatie van Nederland

In 2017 bleek (bron Aedes benchmark) Wonen Delden de meest efficiënte corporatie te zijn in Nederland. Henny: “Voor een belangrijk deel komt deze goede score door onze lage bedrijfslasten. Ons team met vaste medewerkers is relatief klein. Vakspecialisten huren we in per opdracht en sommige administratieve taken voeren we uit in samenwerking met woningcorporatie Viverion.“

Trots

“Maar écht trots ben ik op de 7,9 die onze húúrders geven aan Wonen Delden. Dat zijn de mensen, waar we het voor doen. Zo zie je maar, dat je als kleine woningcorporatie, met lage kosten, toch goed kunt scoren op vele fronten. Een fusie garandeert echt niet meer efficiëntie. Er is geen enkele reden om groter te worden.”

Vooruitkijkend ziet hij een schone taak voor zijn opvolger weggelegd in het verder verduurzamen van het bezit. Reeds met het Lente Akkoord in 2007 gestart en anno 2018 op gemiddeld label A uitgekomen. Is de volgende stap: zo snel mogelijk van het aardgas af.

“En doe Marijke de groeten van me!”

Lokale verankering zeer belangrijk

Ons bezoek over de IJssel eindigt bij Marijke Kool en Salland Wonen.

“Meer nog dan de hoeveelheid vhe’s vind ik interessant bij collega’s wat de kenmerken zijn van het werkgebied. Is de corporatie in een stad of op het platteland bent gevestigd. Is de corporatie monopolist of zijn er meer corporaties actief. Hoeveel DAEB of niet-DAEB bezit is er?”

Verbondenheid

“De meerwaarde van een corporatie zit hem voor mij in de verbondenheid met het werkgebied, de regio. We kunnen die verbondenheid nu minder goed invullen dan voor de nieuwe Woningwet, maar er is nog steeds veel mogelijk.

Waarde toevoegen

Corporaties zijn van onschatbare waarde voor een gemeente. Er is veel van wat wij als corporaties doen, dat niemand anders wil doen lokaal of regionaal. De toegevoegde waarde van een corporatie is daar.”

Salland Wonen is lid van het MKW Platform sinds 2012, Marijke sinds haar aantreden in 2015. Ze is sinds 2017 lid van het Aedes bestuur.

Gevraagd naar de waarde die het MKW Platform haar en Salland Wonen biedt: “Het MKW biedt kwaliteit en bespreekt de goede thema’s.”

Salland Wonen is lid van NoWoZo. Een netwerk van corporaties in Noordwest Overijssel. Een mooie regionale mix van groot, klein, stad, platteland, etc.