131031_0329Voor de zomer meldde Sjraar Canjels van Peelrand Wonen zich als belangstellende voor het MKW-bestuur. Het bestuur heeft hem tijdens de Directeurendag op 31 oktober jl. aan de aanwezige leden voorgesteld als aspirant-bestuurslid. Hieronder een introductie.

Bijna 13 jaar is Sjraar Canjels actief bij PeelrandWonen (600 woningen) in Boekel. Hij is 51 jaar en vanaf zijn 20e werkzaam in de corporatiesector. “Na afronding van mijn studie in november 2012 wil ik mijn verworven kennis graag breder inzetten en vind ik het erg inspirerend om samen met collega’s, voor collega’s, aan het werk te zijn.”

Volwaardige gesprekspartner
Het MKW is vanuit de luis in de pels-gedachte uitgegroeid tot een volwaardige gesprekspartner van alle aan de corporatiesector gelieerde organisaties. “Ik wil graag een bijdrage leveren aan het in stand houden en waar nodig uitbouwen van deze rol. De complexiteit neemt nog steeds toe in de sector en we worden telkens opnieuw geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Ik wil graag meedenken over de manier waarop we deze uitdagingen op een positieve manier kunnen oppakken. ”

Het verschil maken
“Kleine corporaties zijn bij uitstek partijen die, in samenwerking met hun stakeholders het verschil kunnen maken. Daar moeten we op blijven inzetten. Het MKW kan daar ondersteunend bij zijn daar waar het gaat om het vermarkten van lokale successen en het terugverdienen van onze legitimiteit.“