131031_0260Op de oproep voor nieuwe kandidaat bestuursleden, voor de opvolging van Gerrit Nellestein, heeft Vincent van Luit (Reeuwijk) dit voorjaar gereageerd. Naar goede gewoonte heeft hij eerst een tijdje als aspirant-bestuurslid meegelopen met het bestuur. Tijdens de Directeurendag op 31 oktober jl. heeft het bestuur hem officieel benoemd als bestuurslid. Hieronder een introductie.

Dicht bij de mensen
Sinds 1 september 2011 is Vincent van Luit directeur van de Woningbouwvereniging Reeuwijk. Als bezoldigd directeur nam hij het werk over van het vrijwillige bestuur. Met ruim 25 jaar directievoering bij grote woningcorporaties in Amsterdam en vervolgens de gemeente Zaanstad, waar hij woont in Krommenie, heeft hij bewust gekozen voor een kleine organisatie. “Na de doorvoering van grootschalige gebiedsontwikkelingen en verschillende fusies stond ik destijds stil bij het sluitstuk van mijn loopbaan. Ik werd 55. De organisatie in Zaanstad draaide goed en het werk was leuk, maar ik wilde het niet nog eens tien jaar doen. Ik stond te ver van de mensen af in de organisatie, maar ook vooral van de bewoners in de wijken. Tachtig procenst van mijn tijd ging op aan vergaderen en ik wilde de volkshuisvesting dichterbij weer beleven. Toen kwam deze functie voorbij: dicht bij de mensen om wie het draait ..”

Complex
“Het is allemaal de afgelopen jaren complexer geworden”, antwoordt Vincent van Luit op de vraag waarom de woningcorporatie een betaalde beroepskracht als roerganger nodig heeft. “De afgelopen jaren zijn er nogal wat politieke, financiele, fiscale en maatschappelijke ontwikkelingen geweest.”. Met alle respect voor de vrijwilligers, dat is ook op een schaal van ruim 1000 woningen niet meer verantwoord te realiseren Na twee jaar is er een behoorlijke professionaliseringslag doorgevoerd, maar de ontwikkelingen staan niet stil. Ook de veranderopgave van de woningportefeuille en nadenken en sturen op een nieuwe meer sluitende businesscase vraagt de komende jaren nog de nodige aandacht aandacht.