jaarverslag 2014 MKW PlatformHet jaar 2014 stond vrijwel geheel in het teken van het onderzoek naar het stelsel van woningcorporaties. Het werd een jaar waarin legitimatie (naar huurders, gemeenten en belanghebbenden toe) én transparantie (over financiële bedrijfsvoering en gedrag en cultuur) codewoorden bleken.

In het licht van de wet- en regelgeving hebben we als MKW-corporaties blijk gegeven van realiteitszin over én passie voor de sociale huisvesting. Wij hebben ons gericht op verdere professionalisering van onze leden. Met aandacht voor goed bestuur. Als MKW-leden willen we van elkaar leren en vooral de handen uit de mouwen steken.

We beloofden het onze leden eind 2013 al, “een jaarverslag 2014 dat ongetwijfeld overtuigend gevuld zal zijn”, omdat we toen en ook dit jaar weer dermate veel activiteiten hebben ondernomen, dat we te druk waren om het jaarverslag in het voorjaar op te leveren. We houden met u hoop voor het jaarverslag 2015.

 
Lees het MKW Platform jaarverslag 2014

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2014-def2.pdf”]