Woningbouwvereniging Reeuwijk | Huiselijke setting voor kwetsbare groepen | MKW PlatformHet voormalige gemeentehuis in Reeuwijk heeft een fantastische bestemming gekregen. Een deel is nu geschikt voor begeleid wonen door mensen met een verstandelijke beperking. Het andere deel wordt bewoond door ouderen met geheugenproblemen. Directeur Vincent van Luit van Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontzettend trots op dit project.

Huisvesting en zorg
Het Thomashuis is genoemd naar de zoon van Hans van Putten, directeur van de Thomashuizen. Van Luit: “Als Van Putten vroeger zijn zoon terugbracht naar de instelling had hij altijd het gevoel van: ‘Ik stop hem weg. Wat zou het toch mooi zijn als hij ergens kon wonen waar hij zich thuis voelt.’ Het Thomashuis in Reeuwijk heeft dat huiselijke concept. Met negen bewoners onder begeleiding van een gastouderechtpaar, de een met een ondernemende kant, de ander meer zorgend. Een echte huiskamersituatie, waar ouders altijd mogen binnenlopen. De behoefte aan dit soort plaatsen is groot.”

Woningbouwvereniging Reeuwijk | Huiselijke setting voor kwetsbare groepen | MKW PlatformSluitende investering
Het andere deel van het voormalige gemeentehuis, Herbergier, huisvest in een zelfde huiselijke setting achttien ouderen die veel professionele zorg nodig hebben. “Toen het idee ontstond om beide groepen daar te huisvesten, zag ook de gemeente daarvan de maatschappelijke meerwaarde”, vertelt Van Luit. “Het leuke is dat deze investering sluitend is en dat vanuit omliggende regio’s collega’s komen informeren hoe we dit hebben gedaan.”

Vluchtelingen en jongeren
Een ander mooi project van gezamenlijke bewoning door verschillende groepen zou het voormalige seniorencomplex in het dorp Waarder kunnen worden. Van Luit: “In dit dorp staat een voorheen zelfstandig seniorencomplex uit de jaren zestig leeg. Net voor de zomer is de hiervoor bedoelde nieuwbouw opgeleverd en onze corporatie nam de oudbouw over. Een deel van de woningen wordt via Ad Hoc tijdelijk bewoond door jongeren. Die kunnen daar blijven zitten, maar vijftien andere woningen binnen dat complex zouden we in kunnen zetten voor de oplopende behoefte van statushouders. Die zouden daar drie tot vijf jaar kunnen wonen. Met een mix van bewoners kan de integratie een succes worden. Het thema is actueel, we hebben het de gemeente voorgelegd, Ad Hoc is ook erg positief.”
Woningbouwvereniging Reeuwijk foto woonhuis Herbergier voor kwetsbare groepen mensen | MKW Platform

Dit is een bericht in de serie Hier staan wij voor, MKW-corporaties laten zien waarop ze trots zijn.