Namens jouw collega’s die aan de tweede lichting van ons Traineeprogramma meedoen (en mocht je er zelf niet om verlegen zitten): zoek met ons mee, reik uit naar jong volk in jouw omgeving dat je een mooi begin van een werkend bestaan gunt bij een woningcorporatie. Inclusief opleiding en ontwikkeling.

Attendeer hem/haar/hen dan op het MKW traineeprogramma dat wij samen met Talent in Huis vormgeven!

-> Alle 7 vacatures ingedeeld per regio! 

Vanaf maandag 14 februari loopt vier weken lang, tot 14 maart 2022, de werving van trainees voor de tweede lichting van het MKW Traineeprogramma.